Visual Studio İle İlk Azure Functions Uygulamanız İçin Adım Adım Rehber

Azure Functions, altyapıyı açıkça sağlamak veya yönetmek zorunda kalmadan isteğe bağlı kod çalıştırmanızı sağlayan, sunucusuz bir bilgi işlem hizmetidir. Bu yazıda, .NET Framework kullanarak Visual Studio ile bir ‘Merhaba Dünya’ uygulaması oluşturacağım.

Image for post
Image for post

Source Repo! Bağlantıdaki GitHub reposunda bu gönderinin .NET Framework’ünde yazılmış tam çalışan kodlarını bulabilirsiniz

Kurulum

Visual Studio’daki Azure Functions üzerinde çalışmak için önce VS’e Azure Development workload’u dahil etmeniz ve Azure Functions and Web Jobs Tool isimli aracı yüklemeniz gerekir.

Visual Studio Installer’ı açın ve Azure Development workload’u yükleyin.

Image for post
Image for post

Daha sonra Visual Studio’u açın ve Tool > Extensions and Updates… > Online’a tıklayon, açılan pencerede ‘Azure Functions’ diye arama yaparak aracı bulun ve indirin.

Image for post
Image for post

Yeni Proje Oluşturun

Azure Functions şablonunu kullanarak yeni bir proje oluşturun.

Image for post
Image for post

Projeyi oluşturuken aşağıdaki ayarları uygulamanız gerekecek:

Version Azure Functions v1 Bu versiyon 1'i kullanan bir Azure Funcions uygulaması yaratmanızı sağlayacak. Versiyon 2,

NET Standard kullanıyor ve şu an ön izlemede.

Template Http Trigger Bu, HTTP isteği tarafından tetiklenen bir fonksiyon oluşturur. Storage Account Storage Emulator Burada varsa Azure Storage hesabınızı kullanabilirsiniz.
Veya Storage Emulator, yerel çalışma için işinizi görecektir. Access rights Anonymous İstediğiniz yetki seviyesini seçebilirsiniz.
Bu örnekte biz anonimi seçtik.

Image for post
Image for post

Fonksiyon Oluşturun

Solution Explorer’da projeye sağ tıklayın ve Explorer > Add > New Azure Function adımlarından yeni fonksiyon oluşturun.

Image for post
Image for post

Projedeki her bir fonksiyon için tetikleme yöntemini ve erişim seviyesini ayrı ayrı seçebilirsiniz.

Image for post
Image for post

VS projesine yeni fonksiyon eklediğinizde size örnek çalışan bir kod verir. Onu çalıştırabilir ve nasıl çalıştığını görebilirsiniz. ‘Start Debugging (F5)’ tuşuna bastıktan sonra, mevcut fonksiyonlar hakkında bilgi içeren komut penceresini göreceksiniz.

Image for post
Image for post

Pencerenin alt kısmında fonksiyon için atanmış URL görülmektedir. Bu URL’ye istek göndererek test edebilirsiniz.

Azure’da Yayınlama

Yayınlamadan önce Azure hesabına ihtiyacınız olacak. yeni bir tane oluşturabilirsiniz.

Function App Oluşturma

Azure portalına giriş yaptıktan sonra soldaki artı işaretini tıklayın ve ‘funtion’ yazıp arayın. Function App’i seçin ve Create’e tıklayın.

Image for post
Image for post

Bir Function App oluştururken, ayarlamanız gereken birkaç ayar var. Bunlar:

App name Ne istiyorsanız. Tamamen eşsiz olmalı. Resource Group Yeni yaratabilir veya olanı kullabilirsiniz. OS Windows Hosting Plan Consumption Plan Location Size neresi yakın ise. Türkiye için en yakını ‘West Europe’. Storage Yeni yaratabilir veya olanı kullabilirsiniz. Bu depolamada fonksiyonlarınız depolanacak. Application Insights Bu örnekte ‘Off’ olarak seçebilirsiniz.

Image for post
Image for post

Tüm unsurların hazırlanması birkaç dakika sürecektir. Dağıtımdan sonra, uygulamaya gidin. Burada bir çok ayar ve seçenek var ama şimdilik bunları görmezden gelebilirsiniz. Get Publish Profile’a tıklayın. VS için yayınlama ayarlarını içeren bir dosya inmeye başlayacaktır.

Image for post
Image for post

Visual Studio’ya geri dönün ve projeye sağ tıklayın, ardından Publish’yı seçin. Açılan pencerede Import Profile tıklayın ve indirilen dosyayı seçin. Yayınlama otomatik olarak başlayacaktır.

Image for post
Image for post

Artık işlevinizi Azure Function App üzerinde test edebilirsiniz.

Umarım bu yazı size faydalı olmuştur.

Originally published at on September 5, 2018.

Written by

MSc. Computer Engineer. Founder of @noteducom and @image4io, co-organizer in @serverlesstr, Community Builder of @awscloud

Sign up for Cloud Biweekly

By Cloud and Serverless Turkey

Cloud and Serverless Turkey topluluğu iki haftalık haber bülteni (Türkçe) 

By signing up, you will create a Medium account if you don’t already have one. Review our for more information about our privacy practices.

Check your inbox
Medium sent you an email at to complete your subscription.

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store