Azure Media Indexer ve Cloudtivi

Cloudtivi ve Microsoft işbirliği kapsamında birçok güzel servise imza atmaya devam ediyoruz. Microsoft Azure üzerinde sunulan Media Indexer servisi ve Cloudtivi hizmetlerini bir araya getirerek Cloudtivi Indexer servisini hayata geçirdik.

Şu an için İngilizce, Arapça, İspanyolca, Çince, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve Portekizce desteği mevcut.

Cloudtivi Indexer şu şekilde çalışıyor:

  • Cloudtivi CMS üzerinden Indexer özelliği seçildikten sonra video dili seçilir.
  • Ardından Indexlenmek istenen video arayüz üzerinden yüklenir.
  • Yüklenen video otomatik olarak seçilen dile göre tüm konuşmaları metin haline getirir ve veri tabanına yazılır.
  • Sonrasında her hangi bir kelime arandığında tüm arşivden içinde o kelime geçen videolar bulunur ve otomatik olarak player o kelimenin geçtiği yerden başlar.

Cloudtivi Indexer kullanım alanlarından biraz bahsetmek lazım. Özellikle elinde çok fazla video arşivi olan haber kanalları veya şirketler için bunları indekslemek ve sisteme yüklemek çok ciddi bir efor gerektirmekte. Ancak bu uygulama ile binlerce video sisteme yüklenerek otomatik olarak indekslenebilmekte ve ardından da tüm bu metinler veri tabanına zaman işareti ile birlikte kaydedilmektedir. Video içeriğini aramdak da Internet’te bir kelime aramak kadar basit hale gelmekte.

Like what you read? Give Mete Bayrak a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.