Codefiction
Published in

Codefiction

Yazılım sektöründeki kırık camlar

Yakın bir zaman önce Levent Aşkan ve Doğan Akdağ ile Londra’da harika bir tapas restoranında yemek yerken ortaya çıkan yazılımcı anketi fikrini sonunda tüm Codefiction ahalisi olarak hayata geçirmeyi başardık. Bu anketi neden yaptığımızı ve sektöre nasıl bir fayda getirmesini umduğumuzu bir yazı ile anlatmayı yerinde buldum doğrusu. Söyleyeceklerimiz var! Ama anketi paylaşmadan devam etmek istemiyorum. Hatta belki yazının geri kalanını okumadan önce ankete bir göz atmak istersiniz! (Codefiction Yazılım Sektörü Anketi)

Image source: Danelle Bailey www.flickr.com/photos/danellesheree/

Kırık Cam Teorisi

Sosyal bilimciler olan James Wilson ve George Kelling’in 1982 yılında The Atlantic Monthly dergisinde yazdıkları makale olan ‘Kırık Cam Teorisi’ kriminoloji alanında epey ilgi görmüş, hatta George Kelling 1996 yılında hazırladığı ‘Kırık Camları Tamir Etmek: Topluluğumuz içindeki düzeni sağlamak ve suçu azaltmak’ adlı kitabında da bu konuyu derinlemesinde işlemiştir.

Bu makalede yazarlar bir mahallede bir cam kırılırsa ve tamir edilmezse o bölgede suç oranında artış olur diyorlar. Bunun sebebini de o mahallede yeterli denetimin yapılmamasından kaynaklanan otorite boşluğunu suça meyilli kişilerin cesaretlenip doldurması olarak açıklıyorlar. Fakat pencere tamir edilseydi, bu bölgede hala daha düzenin olmasından dolayı suç oranının artması engellenebilirdi. Yani eğer mahallemizi temiz, düzenli ve denetim altında tutarsak, suç oranının azalmasını bekleriz.

Peki bunun yazılım sektörü anketiyle ne ilgisi var?

Her Codefiction yayınında dert yandığımız en önemli konu yazılım sektöründeki çalışma şartları ve bu şartların bir türlü düzelmiyor olması. Firmalarda unit test yazan ya da bunun gerekliliğini savunanlara öcü olarak bakılması, kaliteden ziyade hıza önem verilmesi, kimi firmaların çalışanlarına eğitim ve gelişim fırsatı tanımaması, maaşlarını asgari ücretten gösterip vergi kaçırması, fazla mesai ücreti vermemesi vs. vs. Bu sorunları saymakla bitiremeyiz. İşte bunların herkes tarafından görmezden gelinen, yazılım sektöründeki kırık camlar olduğunu düşünüyorum. Bunları ortaya çıkartmak ve konuşmak belki sorunları çözmeyecek ama bunu hep beraber sahiplenirsek fark yaratabileceğimize inanıyorum. İşte bu sorunları somutlaştırıp, sosyal medyada, ofislerde tartışılır hale getirmek mahallemizin denetimini, mahale halkına geri kazandırmak için yapılacak bir adım diye düşünüyorum. Diğer yandan kırık camlar normalleşmekten uzaklaşıp gözümüze takılmaya başlarsa birileri bunları düzeltmek için görev de üstlenebilir diye umuyorum.

Bunu açık seçik göz önüne sermenin bir yolu olarak anonim bir anket yapmayı ve sonuçlarını detaylıca hep beraber incelemeyi uygun gördük. Bunu yaparken de her zaman destek aldığımız Codefiction topluluğundan yardım istedik.

Öncelikle tartışmanın bazını oluşturacak kadar soruyu hazırlayıp Google Docs üzerinde yarattık ve sonrasında da toplulukla Slack grubu üzerinden paylaşıp geri bildirimleri topladık. Bu sırada topluluktan çok güzel ve yapıcı eleştiriler aldık ve hep birlikte anketteki seçenekleri ve soruları değiştirdik, düzelttik ve yenilerini ekledik. Sonunda da elimizdeki ankete ulaşmış olduk.

Bu yazıyı yazdığımda henüz reklamını hiç yapmamış olmamıza rağmen 65 kişi anketi doldurmuş görünüyordu. Anlamlı bir veriye erişebilmek için ulaşmak istediğimiz sayı en az 5000 civarında. Bu anketi çalışma arkadaşlarınızla paylaşmanız bu yüzden bizim için çok önemli. Anketi en az 45 gün daha yayında tutup ulaşabildiğimiz kadar çok kişiye ulaştırmak istiyoruz.

Özetle anketimiz 3 bölümden oluşuyor ve bunun ilki teknoloji alanında çalışan profesyonellerin demografik bilgilerini almayı hedefliyor. Daha sonra kişisel gelişime yaptıkları bireysel yatırımlar, son olarak da firmalarındaki memnuniyetleri ve yaşadıkları sorunları ele aldık.

Eğer Slack grubumuza gelirseniz anketi ve sonuçlarını hep beraber açık seçik tartışıp değerlendirebiliriz.

Anketi tekrar paylaşıp yazıyı daha fazla uzatmadan bitiriyorum!

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store