Commencis
Published in

Commencis

Mobil Uygulamalar Yeniden Tanımlanıyor — App Clip

Resim: App clip görsel kodu

App Clip’lere Nasıl Ulaşacağız?

Resim: App clip tetikleme akışı
 • NFC etiketleri
 • Apple görsel kodları
 • Safari uygulama pankartları
 • Mesajlar uygulaması
 • Haritalar
 • Mekan Kartları

Yeni Bir Motto: Şip-Şak Uygulama Deneyimi

Resim: App Clip açılış ekranı

Alışılmışın Dışında Bir Kullanıcı Tecrübesi

Resim: Sign in with Apple
Resim: Apple Pay

Kullanılabilecek Geliştirici Yapıları

 • SwiftUI
 • UIKit
 • CallKit
 • CareKit
 • CloudKit
 • HealthKit
 • HomeKit
 • ResearchKit
 • SensorKit
 • Speech

Geliştiriciler İçin Yeni Konum Doğrulama Sistemi

8 Saate Kadar Bildirim Gönderebilme

Kullanıcı Gizliliği

 • Ağ trafiği ve veri alış verişi
 • Bluetooth bağlantıları
 • Sürekli lokasyon takibi
 • Hareket ve Zindelik — Spor verileri
 • Apple Müzik veya Medya
 • Rehber, iCloud Dosyaları, Mesajlar, Hatırlatıcılar

Tasarım Rehberi

Mükemmel bir deneyim

 • Sadece ana fonksiyonaliteye odaklanma
 • Sade, basit ve tek yönlü ilerleyen bir kullanıcı arabirimi
 • Tetikleme ve başlangıçta en önemli özellikleri vurgulama
 • Küçük uygulama boyutu
 • App clipinizin paylaşılabilme özelliğinin bulunması
 • Ödeme sistemleri ile olan kolay kullanımı

Gerçek uygulamayı ön plana çıkarma

 • App clip açılış kartında gerçek uygulamanın da görseli, tıklanınca yönlenebilecek bir yapısı ve net bir açıklaması olmalı
 • App clip ilk açılırken varsayılan olarak tepeden bir sekme iner ve eğer kullanıcı bu sekmeye basarsa App Store’a yönlenecektir
 • Her şeye rağmen kullanıcınızı gerçek uygulamanızı indirmeye asla zorlamamalısınız
 • Gerçek uygulamanızı önerirken doğru zamanlamayı seçmelisiniz. Örneğin BMI hesaplayan bir uygulama düşünürsek, kişinin sağlık verilerini elle girmesi gerekir. Bu durumda elle girdikten sonra “Sağlık verilerinizin Apple Sağlık’tan hızlıca almak için uygulamamızı indirebilirsiniz” gibi bir promosyon mesajı gösterilebilir.

Bir App Clip — Bir Çok App Clip Deneyimi

Resim: Kahve senaryosu için app clip akışı

Geliştiricileri Neler Bekliyor?

Mobil Uygulama Deneyiminde Yeni Bir Soluk

--

--

We help leading brands to grow and scale in digital, powered by our big data, analytics and cloud products.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store