Compendium
Published in

Compendium

Utviklingsvettreglene — fjellvettregler for utviklingsprosjekter

Kan fjellvettsreglene brukes for utviklingsprosjekter?

Jeg er ikke et skimenneske, men i anledning påsken lurte jeg på om ikke fjellvettreglene fra Den Norske Turforeningen også kunne gi verdi i utviklingsprosjekter.

Legg aldri ut på prosjektlangtur uten utviklingsvettreglene (Foto av Free-Photos)

Utviklingsvettreglene

1. Planlegg bare første del av prosjektturen og meld fra hvor du er til enhver tid.

Nei, fossefall forkledd som smidig er ikke nok. Du blir ikke smidig bare fordi du har standup, retro og demo!

2. Tilpass oppgavene etter teamet, ikke omvendt

Faste team er fantastisk. Og ja, det er faktisk mulig å få til — hvis du tør prøve!

3. Ta hensyn til utviklingsomgivelsene

Bruk den teknologien som er best egnet til oppgaven, ikke den du syns er kulest.

4. Vær forberedt på A-feil, selv på enkle oppgaver

“Skal bare” er nøkkelen til Pandoras eske (som i dette tilfellet er stappfull av onde bugs).

5. Ta med nødvendig utstyr for å kunne jobbe effektivt

IDE’en din kan mer enn du tror — lær noe nytt om den i dag!

6. Ta trygge veivalg

I “Bleeding edge” er hovedordet “bleeding”, ikke “edge”. Hot != godt.

7. Bruk kart og kompass

Uten et felles målbilde, løper alle i hver sin retning og går seg vill i prosjekt-påskefjellet.

8. Vend i tide, det er ingen skam å snu

“Vi har alltid gjort det sånn” er roten til alt ondt.

9. Spar på kreftene og søk ly om nødvendig

Selv om du syns programmering er det gøyeste i verden, blir du sliten likevel. God jobb-fritidsbalanse er alfa og omega.

--

--

The possibilities in technology are innumerable and we know that we can use our knowledge to make a big difference in people’s lives.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Anne Landro

Jeg er en funksjonell arkitekt som er levende opptatt av å stille de riktige spørsmålene slik at vi lager de beste IT-løsningene vi kan.