Sankey Diagram

Özellikle enerjinin bir sistemde nasıl dağıldığını anlatırken kullanılan bir görselleştirme türüdür. Tek bir görselleştirmede enerjinin nasıl süreç içerisinde nasıl ilerlediğini ve dağıldığını görebilirsiniz.

D3.js örnek bir Sankey Diagramı