New Arrivals #FW16

De nieuwe collectie voor het najaar is er!

Ben je stiekem al benieuwd naar wat er deze herfst in je kast zal hangen? Wij lichten een tipje van de sluier op:

Garcia Jeans
Garcia Jeans (midden) — Soaked in Luxury (rechts)
Kocca (links) — Object (rechts)
Kocca (links) — Soaked in Luxury (midden)
Superdry (links) — Hilfiger Denim (rechts)
Maison Scotch (links en midden) — Scotch&Soda (rechts)
Superdry
Hilfiger Denim

Deze new arrivals komen geleidelijk aan binnen bij Concept Fashion Store.

Er zijn 14 winkels in Vlaanderen en Brussel.

Bekijk de openingsuren op onze website.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.