Concept7
Published in

Concept7

Samenwerken met de Marshmallow Challenge

De opdracht is eenvoudig: bouw in kleine teams, in achttien minuten, een zo hoog mogelijk vrijstaand bouwwerk van ongekookte spaghetti, tape, een stuk touw en 1 marshmallow. De marshmallow moet op de top van het bouwwerk komen te staan.

In 45 minuten of minder kun je de challenge inleiden, uitvoeren én de learnings met elkaar bespreken. Met onderstaande instructies voer je zelf eenvoudig de marshmallow challenge uit op je werk.

Per team heb je nodig:

 • Ongekookte spaghetti
 • Een stuk touw
 • Een rol tape
 • Een schaar
 • 1 marshmallow

Bekijk de TED talk van Tom Wujec. Hij heeft al ruim 70 marshmallow challenges uitgevoerd met designers, architecten, studenten en managers van fortune 50-bedrijven. De uitkomsten zijn verrassend. Het filmpje duurt maar 6 minuten en je snapt meteen het idee achter de challenge.

Verdeel de groepen in teams van maximaal vijf mensen. Liever twee groepen van drie personen dan 1 groep van zes personen. Geef ze de volgende opdracht:

 • Bouw in 18 minuten een zo hoog mogelijk vrijstaand spaghetti bouwwerk van ongekookte spaghetti, tape, touw en een marshmallow.
 • Gebruik zoveel of zo weinig spaghetti, tape en touw als je wilt.
 • Het is toegestaan om de spaghetti, de tape en het touw in stukken te maken.
 • De marshmallow moet aan de top van het bouwwerk bevestigd worden.
 • Na 18 minuten meet ik de hoogte van ieders bouwwerk.
 • Het team met het hoogste bouwwerk wint.

Start de timer en loop rond tijdens de challenge. Observeer de teams en laat tussendoor weten hoeveel tijd ze nog hebben. Meet aan het einde van de challenge de vrijstaande bouwwerken op en roep een winnaar uit.

Vergeet niet de overgebleven marshmallows als traktatie aan de groepen uit te delen.

Laat de teams hun learnings delen. Vragen die je de groep kunt stellen zijn:

 • Was het leuk?
 • Wat vond je leuk?
 • Hoe heb je het aangepakt?
 • Zou je het de volgende keer weer zo doen?
 • Welke tips heb je voor een ander team die de challenge gaat doen?

Vertel daarna de algemene learnings uit de TED Talk van Tom Wujec (die je bij de voorbereiding hebt bekeken).

marshmallow_challenge
marshmallow_challenge2
teamwerk_tijdens_instuif
marshmallo_challenge3
marshmallow_challenge4

Dit is een artikel van Concept7

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store