Nieuwe Technische Voorlichting voor brandwerende doorvoeringen

Geen discussies, meer brandveiligheid

Jeroen Verbeeck
Confederatie Bouw Afwerking
4 min readJul 16, 2015

--

Vanaf nu bestaat er een Technische Voorlichting voor de correcte uitvoering van brandwerende doorvoeringen.

Het doorboren van brandwerende wanden en het maken van brandveilige doorvoeringen brengt vaak discussies met zich mee. Er zijn geen eenduidige praktijkrichtlijnen en dat leidt tot talloze onduidelijkheden en interpretatieverschillen bij het opstellen van de prijsofferte en de eigenlijke uitvoering. Daar komt een einde aan met een nieuwe Technische Voorlichting die de correcte uitvoering van deze werken omschrijft. Dat gebeurt aan de hand van praktische en duidelijke fiches.

Het WTCB, het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf, heeft een nieuwe Technische Voorlichting klaar met als titel ‘Brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden: voorschriften en plaatsing’. De publicatie kwam er op initiatief van BEWAP, de beroepsvereniging voor afwerkingsbedrijven. Die zijn gespecialiseerd in het plaatsen van lichte wanden, verhoogde vloeren en valse plafonds en krijgen vaak te maken met doorboringen die een gepaste behandeling nodig hebben.

De doorvoeringen van leidingen of andere verzwakkingen als stopcontacten en schakelaars mogen de vereiste brandweerstand van de bouwelementen niet nadelig beïnvloeden. Dat probleem probeert deze Technische Voorlichting te voorkomen. Doorboringen moet men correct afdichten, zodat ze terug de nodige brandweerstand hebben. Die brandweerstand is afhankelijk van drie factoren: de vlamdichtheid, de thermische isolatie en de brandstabiliteit. Die laatste is echter niet van belang, omdat een afdichting geen dragende functie heeft.

Omschrijvingen

De nieuwe TV geeft de plaatsingsvoorschriften van diverse afdichtingsmiddelen voor leidingen, luchtkanalen, lineaire voegen en andere verzwakkingen. Die voorschriften waarborgen de vereiste brandweerstand. Ook typeoplossingen voor de afdichting van bepaalde leidingdoorvoeringen staan uitvoerig beschreven, net als principiële oplossingen met betrekking tot de plaatsing van brandwerende voorzieningen.

De aannemer moet wel steeds in acht nemen dat de verwerkingswijze van de brandwerende inrichting in overeenstemming moet zijn met de voorschriften van de fabrikant. De TV 254 bekijkt eveneens het groter plaatje en staat ook stil bij de vereiste brandveiligheidsprestaties in België. Er staat onder meer een handige tabel in die de vereiste criteria en de vereiste tijdsduur omschrijft voor de brandwerende afdichting.

Handige fiches

De TV beschikt over heel wat interessante en praktische fiches met bruikbare oplossingen.

Deze publicatie geeft ook concrete oplossingen. De overheid formuleerde in bijlage 7 van het Koninklijk Besluit ‘Basisnormen’ een aantal typeoplossingen voor het afdichten van doorvoeringen van leidingen doorheen brandwerende bouwelementen. Die oplossingen zijn gevalideerd en hoeven niet meer door een proefverslag bevestigd te worden.

Ieder van deze oplossingen heeft nog specifieke onderverdelingen naargelang de toegepaste doorvoering of het toegepaste bouwelement. De typeoplossingen worden duidelijk vertaald in praktische fiches die correct en bondig omschrijvingen geven met het nodige beeldmateriaal.

Plaatsingsvoorschriften

Ook contactdozen moeten op een gepaste manier afgedicht worden (c) Helia

Aan de concrete, door de overheid gevalideerde oplossingen koppelt het WTCB een hoofdstuk waar per wandtype de plaatsingsrichtlijnen voor verschillende brandwerende voorzieningen besproken worden in functie van het leidingtype , de kabel, de kabelbundel, de kabelgoot, het kanaal of andere verzwakkingen.

Ook verzwakkingen in verlaagde plafonds en verhoogde vloeren komen aan bod. Dit gebeurt ook in de vorm van handige fiches, waardoor dit naslagwerk erg praktisch in elkaar zit. Het gaat in dit geval enkel over principiële voorschriften die nog door een classificatierapport of proefverslag met betrekking tot de plaatsing van de voorziening bevestigd moeten worden. De verwerkingswijze van de brandwerende voorziening moet ook overeenstemmen met de montagevoorschriften van de fabrikanten, die gebaseerd zijn op uitgevoerde proeven.

Praktisch werkdocument

De handige fiches en duidelijke omschrijvingen waren volgens BEWAP-voorzitter Roger Bruyns één van de doelstellingen voor deze TV. “Er bestonden wel richtlijnen, maar die waren niet duidelijk of simpelweg niet bekend genoeg. De Technische Voorlichting is eigenlijk een praktisch werkdocument dat vanuit die bestaande regelgeving is ontstaan.”

Hij zat ook in de werkgroep voor deze TV en beschouwt het document als een aanwinst voor de bouwsector. “Het heeft geen zin om te investeren in brandvoorzieningen als die niet goed zijn uitgevoerd. Dit document is een schitterende leidraad voor de vakman. Bovendien rechtvaardigt het vanaf nu ook de offertes van aannemers die wél brandwerende elementen voorzien.”

Raadpleeg hier de Technische Voorlichting. U moet weliswaar inloggen met uw login van het WTCB.

--

--