Contentos VN
Published in

Contentos VN

Đại Chiến Cuộc Thi Video MetaCOSer

Các bạn COSer Việt Nam thân mến!

Cảm ơn các bạn COSer, Hodler COS.SPACE NFT trong vũ trụ COS.VERSE của chúng tôi đã tiếp tục đồng hành cùng đội ngũ Contentos!

Chúng tôi hy vọng rằng thông qua cuộc thi này sẽ giúp những người bạn hiện đang nắm giữ COS.SPACE NFT sẽ được hưởng nhiều ưu đãi và quyền lợi trong hệ sinh thái Contentos của chúng tôi.

Nội dung cuộc thi:

 • COSer cá nhân tự lập đội hoặc hợp tác với các COSer khác, thành lập một nhóm từ 1 ~ 3 người để tham gia cuộc thi video MetaCOSer.
 • Hoàn tất quá trình sản xuất video theo yêu cầu và tải lên COS.TV trước 29/5/2022
 • Đặt tiêu đề video theo định dạng: # MetaCOSer + tên nhóm + nội dung video
 • Chia sẻ video với hastag: #MetaCOSers #COSNFTspace #COSHodlers lên trang FB cá nhân hoặc các nhóm của bạn.
 • Mời các NFT COS.SPACE HODLERS khác vào xem và like video của bạn để tham gia cuộc thi tính điểm video.

(* Yêu cầu: trong nhóm có ít nhất một thành viên sở hữu COS.SPACE NFT)

Cách tham gia:

 1. Thành lập nhóm tham gia cuộc thi video.
  Số lượng thành viên trong nhóm: từ 1 ~ 3 người.
  Yêu cầu:
  ・ Trong nhóm, ít nhất một người đang giữ COS.SPACE NFT
  ・Mỗi người dùng chỉ được tham gia vào một nhóm.
  Thành viên trong nhóm, tối đa 3 thành viên
  ・Mỗi đội chỉ có thể cung cấp 1 video làm video thi đấu
 2. Đặt tên cho đội
 3. Hoàn tất quá trình sáng tạo video của đội theo yêu cầu cuộc thi trước ngày 29/5/2022
 4. Tải lên video dự thi lên kênh của đội trên COS.TV
 5. Chia sẻ video lên trang Facebook cá nhân với hashtag: #MetaCOSers #COSNFTspace #COSHodlers và tag 3 bạn
 6. Hoàn tất biểu mẫu Google:https://forms.gle/w2zBZnaud36iCbsG6

Yêu cầu video:

 1. Chủ đề nội dung video (đề xuất):
  ・Chia sẻ / giới thiệu liên quan đến COS.TV
  ・Nhạc cover, tự sáng tạo / game / vlog
  ・Chia sẻ / giới thiệu COS.SPACE / lý do tham gia COS.SPACE
  ・Chia sẻ / giới thiệu / quan điểm / cảm nhận liên quan đến Metaverse
  ・Chia sẻ/ cảm nhận / kỳ vọng cho COS.VERSE
  ・Chia sẻ / giới thiệu / NFT, WEB3.0, BLOCKCHAIN
 2. Thời lượng video: ít nhất 3 phút
 3. Tiêu đề video với định dạng: # MetaCOSer + tên nhóm + nội dung
 4. Chọn Hashtag #MetaCOSers #COSNFTspace #COSHodlers
 5. Yêu cầu nội dung nguyên bản, không bị cáo buộc vi phạm, bạo lực, 18+..

Quy tắc tính điểm:

 • Nhận lượt thích từ người dùng thông thường được +1 điểm

Yêu cầu người dùng thông thường: có ít nhất 1 video đã từng upload trên kênh COS.TV

và trong tài khoản ít nhất có ít nhất 10 VEST

 • Nhận lượt thích từ những người nắm giữ NFT COS.SPACE được +10 điểm

Yêu cầu Hodlers NFT COS.SPACE: Người dùng đã tham gia vòng ưu tiên hoặc vòng 1
của sự kiện COS.SPACE và được nhận tư cách đủ điều kiện tham gia trong danh sách
trắng (Whitelist) và đã liên kết ví ETH với tài khoản COS.TV.

Thời gian diễn ra cuộc thi

Từ 25/5 đến 23h59p59s ngày 06/6 (UTC +8).

Phần thưởng cuộc thi

1. Khoản vay VEST 30,000,000 VEST chia đều cho những Video đạt được 50 like từ COS.SPACE NFT Hodlers (Thời gian cho vay 1 tháng)

2. Gifting votes với trị giá 1000 USDT được chia theo tỷ lệ % đã tặng nhiều nhất trong cuộc thi video cho Top 5 COS.SPACE NFT Hodlers.

3. Top 3 đội nhận điểm cao nhất trong cuộc thi được nhận thêm phần thưởng VEST.

Đội Top1: 68888 VEST

Đội Top2: 28888 VEST

Đội Top3: 18888 VEST

Tất cả phần thưởng sẽ được gửi vào tài khoản COS.TV và ví Mainnet của cá nhân theo số lượng người thành viện của đội.

* Quyền giải thích cuối cùng của sự kiện thuộc về contentos

--

--

Contentos là một hệ sinh thái về nội dung số phi tập trung lớn nhất trên toàn cầu được đầu tư bởi Binance Labs. Nhằm mục đích tạo ra một hệ sinh thái nội dung phi tập trung, nơi có thể được sản xuất, xác thực và phân phối tài sản một cách tự do minh bạch.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store