Contentos VN
Published in

Contentos VN

HAPPYCOS HALLOWEEN NĂM 2022 NHẬN COS NFT & Token $COS & GIFTING VOTES

Chào các bạn!

Halloween hàng năm lại sắp đến, bạn đã sẵn sàng nhận những phần thưởng phong phú của dự án COS chưa? Mặc dù bạn chưa tham gia nền tảng COS.TV bạn vẫn có thể nhận NFT PFP và Token $COS của chúng tôi nhé!

Tổng phần thưởng dành cho sự kiện này:

Hãy tham gia với chúng tôi! Tham gia buổi lễ Halloween với COS.TV nào!

HAPPYCOS Halloween!

QUY TẮC SỰ KIỆN:

Sự kiện 1: Từ 00:00 29/10/2022–23:59:59 06/11/2022 (GMT+8), người tham gia hoàn thành nhiệm vụ:

Yêu cầu người tham gia: không bắt buộc phải là người dùng COS.TV~

Phần thưởng: Chia sẻ 50 tấm hình GoldStar NFT PFP

Sự kiện 2: Từ 00:00 31/10/2022 đến 23:59:59 06/11/2022 (GMT+8), người tham gia hoàn thành

Yêu cầu người tham gia: Bắt buộc phải là người dùng COS.TV

Phần thưởng: Chia sẻ 50 GoldStar NFT PFP và chia sẻ trị giá 400 USDT của Gifting Votes

Sự kiện 3: Từ ngày 7/11/2022 đến 23:59:59 13/11/2022 (GMT+8), người tham gia hoàn thành

Phần thưởng: chia sẻ trị giá 500 USDT của token $COS

CUỘC THI CHIA SẺ SỰ KIỆN

Người tham gia cuộc thi chia sẻ, có thể không phải là người dùng của COS.TV. tham gia cộng đồng COS Việt Nam và chia sẻ bài viết sự kiện Halloween, bạn sẽ có cơ hội nhận phần quà GoldStar NFT PFP!

Chia sẻ bài viết sự kiện trên Facebook với hastag #HappyCOSHalloween2022 #COSTV #NFT #PFP và hoàn thành biểu mẫu google1

Sau khi kết thúc cuộc thi, BTC sẽ chọn ngẫu nhiên 50 người bạn chia sẻ gửi tặng GoldStar NFT PFP vào ví Ethereum của họ.

CUỘC THI CHỤP ẢNH & LÀM VIDEO

Chủ đề A. Cuộc thi HÓA TRANG

Các thí sinh hóa trang thành hình tượng bất kì.
Lưu ý đối với ảnh dự thi: thí sinh được dùng photoshop cho nền ảnh thêm ma mị. Nhưng chi tiết hóa trang phải thật.

Chủ đề B. Cuộc thi THỜI TRANG COSPLAY

Các thí sinh có thể COSPALY thành những nhân vật mình yêu thích.

Chủ đề C. Cuộc thi chụp ảnh HÀI HƯỚC

Hình chụp bắt buộc chụp theo bản mẫu dưới đây với hình nền Halloween trong ngày 31/10 và hình nến yêu cầu phải có hình ảnh yếu tố halloween như : bí ngô, hình kinh dị, con dơi, con nhện…

Ảnh mẫu của trạng thái trên khuôn mặt:

Chủ đề D. Cuộc thi ảnh chụp tham gia lễ hội Halloween

Yêu cầu video:

Tiêu đề video: phải có thẻ bắt đầu bằng: #HappyCOSHalloween2022 + nội dung liên quan của video

Quy cách chấm giải:

Tổng điểm video = Số lượng like vide + với số lượng nhận quà Gifting votes

Điểm Like: 1 Like = 1 điểm
Xin lưu ý: Tài khoản của người dùng like ít nhất 1000 VEST

Điểm Gifting votes: 1 GV =1 điểm, không có giới hạn về số lượng tặng

CUỘC THI CHIA SẺ NFT PFP

Chỉ cần bạn đang sở hữu COS PFP NFT như GoldStar NFT hoặc MetaCOSers NFT

Đối với người dùng COS.TV, có thể liên kết ví Ethereum của mình và thay đổi ảnh hồ sơ của mình trên COS.TV thành ảnh NFT. Đối với người dùng không phải COS.TV hoặc người dùng COS.TV còn chưa sở hữu NFT SPACE của chúng tôi, đều có thể tham gia cuộc thi chia sẻ NFT PFP.

Hoàn thành nhiệm vụ chia sẻ có cơ hội nhận phần thưởng Token COS.

Số lượng người nhận có hạn, đến trước được phục vụ trước.

Người chia sẻ có thể lựa chọn 1 nhiệm vụ hoặc nhiều nhiệm vụ dưới đây để tham gia.

Nhiệm vụ 1. Chia sẻ COS NFT PFP lên Facebook cá nhân và tag 5 người bạn với Hashtag: #NFT #GoldStar #MetaCOSer #PFP #COS #COSTV, người chia sẻ có thể nhận 5 usdt của token $COS

Nhiệm vụ 2. Insgram hiện đang hỗ trợ một số người dùng với chức năng cài đặt PFP NFT, nếu bạn hiện đang sử dụng Insgram và may mẵn được nhận quyền trải nghiệm chức năng này, hãy đổi ảnh hồ sơ của mình thành COS NFT PFP, và chia sẻ khoản khắc này lên trên

trang insgram của bạn cùng với Hasgtag: #NFT #GoldStar #MetaCOSer #PFP #COS #COSTV, bạn có thể nhận 10 usdt của Token $COS

Nhiệm vụ 3: Chia sẻ COS NFT PFP lên Twitter cá nhân và tag 5 người bạn với Hashtag: #NFT #GoldStar #MetaCOSer #PFP #COS #COST @RealCOSTV @contentosio,bạn có thể nhận 5 usdt của token $COS

CƠ CẤU PHẦN THƯỞNG:

2. 400 USDT của phần thưởng Gifting Votes

Người xem tặng quà Gifting votes cho các thí sinh trong cuộc thi video có thể chia sẻ phần thưởng Gifting Votes theo tỷ lệ % số lượng Gifting votes đã tặng.

【Đặc quyền dành cho những bạn đang sở hữu NFT】
Đối với người dùng đã sở hữu COS NFT hoặc những dự án NFT khác và đã đổi ảnh hồ sơ của mình trên COS.TV thì khi tham gia tặng quà Gifting votes, có thể nhận thêm khuyến khích 30% khi đến giai đoạn thanh toán cuối cùng.

Ví dụ: Người dùng A đã đổi ảnh hồ sơ NFT PFP trên COS.TV mà tổng số lượng tặng Gifting votes của người dùng A là 10,000 GV, thì chúng tôi sẽ thống kê số lượng tặng quà Gifting votes cuối cùng của A là 10,000 + (10,000 *30%)= 13,000 GV.

Vì vậy, người dùng A cuối cùng sẽ được chia sẻ phần thưởng Gifting Votes với công thức là : 13,000 GV/Tổng cộng Gifting Votes đã tặng của toàn bộ người xem* 400 usdt của Gifting votes.

Lưu ý: Chỉ những Gifting votes tặng cho video trong cuộc thi Halloween mới được tính và chia sẻ phần thưởng này.

3. 500 USDT của Token $COS

Đội ngũ COS official sẽ đánh giá toàn diện và căn dựa vào sự tương tác lượt thích và nội dung chia sẻ của các bạn để chọn ngẫu nhiên 10 bạn chia sẻ hay nhất và chọn 15 bạn chia sẻ nhanh nhất để trao giải với trị giá 500 USDT của Token $COS

lưu ý:Danh sách chọn ngẫu nhiện và danh sách chia sẻ nhanh nhất sẽ không trùng hợp với nhau, mỗi người bạn chia sẻ chỉ cho phép nhận 1 lần phần thưởng Token COS.

Địa chỉ nhận phần thưởng Token $COS:

THỜI GIAN BIỂU:

LƯU Ý:Khoảng thời gian thanh toán điểm video:
00:00 31/10/2022–23:59:59 06/11/2022(GMT+8)

3. CUỘC THI CHIA SẺ NFT PFP: 07/10/2022–13/11/2022 (GMT+8)

Các điều khoản và điều kiện :

*Contentos có quyền sửa đổi, chấm dứt hoặc thay đổi nội dung của sự kiện này bất kỳ lúc nào. Thông tin sự kiện cập nhật sẽ được đăng mà không cần thông báo trước. Quyền giải thích cuối cùng cho sự kiện này thuộc về Contentos.*

--

--

Contentos là một hệ sinh thái về nội dung số phi tập trung lớn nhất trên toàn cầu được đầu tư bởi Binance Labs. Nhằm mục đích tạo ra một hệ sinh thái nội dung phi tập trung, nơi có thể được sản xuất, xác thực và phân phối tài sản một cách tự do minh bạch.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
ContentosHome

Revolutionary blockchain-based global content ecosystem where the rights and value will be returned to users. https://www.contentos.io/