Contentos VN
Published in

Contentos VN

Người chia sẻ thông tin sự kiện COS.SPACE vòng 1(50 SPACE NFT)

Các bạn COSers thân mến!

Những bạn tham gia chia sẻ thông tin tốt về COS sẽ có cơ hội được lọt vào top 50 danh sách trắng của sự kiện COS.SPACE vòng 1.

COS.SPACE là một bất động sản NFT trong hệ sinh thái Contentos và cũng sẽ là trung tâm kết nối với các nền tảng nội dung Web 3.0 khác. Mỗi SPACE là một NFT (ERC-721) duy nhất trên Ethereum và người dùng có thể mua SPACE để xây dựng bộ sưu tập cá nhân và giao dịch chúng ở các chợ NFT.

Bạn cần sở hữu SPACE và là người đầu tiên khám phá COS-Verse!

Truy cập COS.SPACE để biết thêm chi tiết!

Thời gian diễn ra sự kiện:

02/5/2022 (12:00:00 UTC + 0) đến 12/5/2022 (23:59 UTC + 0)

a. Ngày bắt đầu tải lên video: 02/5 (12:00:00 UTC+0)
b. Ngày kết thúc tải lên video: 12/5 (23:59 UTC+0)
c. Công bố danh sách trắng vào 16/5/2022

Quy tắc tham gia:

Để tham gia chiến dịch danh sách trắng,

 1. Sáng tạo video về COS.SPACE và tải video đó lên COS.TV bằng thẻ bắt đầu bằng #COSSPACE trong thời gian chiến dịch. Video phải nói về COS.SPACE và nó phải là tác phẩm gốc của bạn và dài hơn 1 phút. Tiêu đề của video phải có #COSSPACE. Không được phép thêm #COSSPACE vào tiêu đề của các video đã được tải lên trước đây. Những người thực vi phạm sẽ không được tính kết quả.
 2. Điền biểu mẫu google, liên kết tài khoản mainnet COS.TV vớ địa chỉ ví ETH để được
  vào danh sách trắng!
  Google biểu mẫu: https://forms.gle/Coer324W4zhbRVvSA

Phần thưởng:

50 COSers sẽ nhận được một vị trí trong danh sách trắng để sở hữu một COS.SPACE NFT miễn phí. Người dùng chỉ cần trả phí đúc SPACE NFT. Chủ sở hữu SPACE NFT sẽ đủ điều kiện tham gia vào các chiến dịch cho vay VEST trong tương lai.

Các hạng mục phần thưởng:

 1. (25 SPACE) dành cho những người đầu tiên tải video lên COS.TV:
  Người dùng mới tải lên video đầu tiên của họ trên COS.TV trong thời gian diễn ra sự
  kiện và đáp ứng các yêu cầu trên sẽ đủ điều kiện để được đưa vào danh sách trắng.
  Chú ý: video tải lên phải là video tải lên lần đầu tiên trên COS.TV, trường hợp người
  sáng tạo mở kênh mới và đăng lại video đã tải lên ở một kênh khác trước đó sẽ
  không được tính kết quả.
 2. (15 SPACE) dành cho 15 video được xem nhiều nhất:
  Top 15 video được xem nhiều nhất sẽ đủ điều kiện vào danh sách trắng. Chia sẻ video trên các mạng xã hội của bạn (Instagram, Twitter, Telegram) và gắn thẻ chúng tôi, để bạn có nhiều cơ hội chiến thắng hơn vì sẽ có nhiều người xem nội dung của bạn hơn!
 3. (10 SPACE) dành cho 10 video được thích nhiều nhất:
  10 video được thích nhiều nhất sẽ đủ điều kiện vào danh sách trắng.

Các điều khoản và điều kiện:

a. Bất kỳ hình thức tham gia nào cố tình gian lận dưới bất kỳ hình thức nào khi bị phát hiện sẽ không đủ điều kiện tham gia và không cần thông báo trước.

b. Bất kỳ video nào vi phạm bản quyền sẽ bị báo cáo và kiểm tra. COS.TV có quyền từ chối bất kỳ video và tài khoản vi phạm điều này.

c. Bằng cách đặt “#COSSPACE” trong tiêu đề của video, người tạo video sẽ tự động cấp quyền cho Contentos chỉnh sửa video và đăng video đó lên mạng xã hội của Contentos.

d. Một video chỉ đủ điều kiện tham gia cho một danh sách trắng SPACE và chỉ nhận được một trong các hạng mục phần thưởng đã nêu ở trên.

Ghi chú:

 • Một địa chỉ ETH chỉ đủ điều kiện cho một SPACE cho mỗi Danh sách. Mỗi tài khoản COS.TV chỉ có thể được liên kết với một địa chỉ ETH và không được quyền thay đổi
 • Các tài khoản trong danh sách trắng sẽ có thể sử dụng SPACE của họ bắt đầu từ ngày 18/5/2022, (4:00:00 UTC+0) cho đến ngày 15/7/2022. Sau đó, SPACE có trong danh sách trắng sẽ không được bảo lưu và không được hoàn lại.
 • Người dùng sẽ cần phải trả phí gas để đúc SPACE NFT.
 • Tọa độ (vị trí) của SPACE được xác định bởi mã thông báo id, sẽ được phân bổ ngẫu nhiên trong quá trình đúc SPACE NFT.
 • Đội Contentos có thể thay đổi các quy tắc về danh sách trắng và thời gian sự kiện.

--

--

Contentos là một hệ sinh thái về nội dung số phi tập trung lớn nhất trên toàn cầu được đầu tư bởi Binance Labs. Nhằm mục đích tạo ra một hệ sinh thái nội dung phi tập trung, nơi có thể được sản xuất, xác thực và phân phối tài sản một cách tự do minh bạch.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store