PASS Carnival! Đấu thầu để trở thành phòng tham gia sự kiện và giao dịch với cơ hội nhận được 100% vé xổ số trúng thưởng!

ContentosHome
Contentos VN
Published in
5 min readFeb 27, 2024

--

Các COSer thân mến!

Chúng tôi rất vui mừng thông báo đến các bạn về việc ra mắt Channel VIP PASS Carnival!

Chúng ta sẽ có 30 người chiến thắng tham gia sự kiện này. Nếu bạn tham gia sự kiện Đấu giá phòng và là một trong 30 người đấu giá hàng đầu, phòng Kênh VIP của bạn sẽ trở thành phòng tham gia sự kiện PASS Carnival và sẽ được giới thiệu trên trang sự kiện PASS Carnival.

Ngoài ra, trong thời gian diễn ra sự kiện, người tham gia sẽ nhận được vé xổ số trúng thưởng 100% khi nắm giữ 2 PASS từ các phòng tham gia khác nhau và tích lũy 1.000 Điểm giao dịch trong thời gian nắm giữ! Không có giới hạn về số lượng vé xổ số được phát ra và bạn giao dịch càng nhiều, bạn sẽ nhận được càng nhiều! Sử dụng vé xổ số trên trang sự kiện Kênh VIP trong thời gian xổ số để có cơ hội giành được phần thưởng Khoản vay VEST lên tới 2.000.000!

Tham gia PASS Carnival và tạo cộng đồng Kênh VIP năng động và tích cực!

Thời gian biểu:

 • Thời gian đấu thầu: 00:00, 27/02/2024–23:59, 28/02/2024 (UTC+0)
 • Thời gian thu thập vé xổ số: 00:00, 04/03/2024–23:59, 13/03/1024 (UTC+0)
 • Thời gian xổ số: 00:00, 04/03/2024–23:59, 14/03/2024 (UTC+0)

🌟 Sự kiện 1: Đấu thầu phòng tham gia PASS Carnival

Phòng trò chuyện Kênh VIP của 30 người đứng đầu về giá thầu sẽ trở thành phòng tham gia sự kiện PASS Carnival.

Làm thế nào để tham gia?

 • Đăng nhập vào tài khoản COS.TV của bạn và truy cập vào trang chuyển đổi COS Transfer COS page.
 • Gửi 2.000 COS trở lên vào địa chỉ chính thức của Contentos “passcarnival” để đặt giá thầu của bạn. Giá thầu tối thiểu là 2.000 COS.
 • Kiểm tra xem bạn có nằm trong top 30 người đặt giá thầu cao nhất trong phần “Lịch sử quỹ” tại liên kết bên dưới hay gửi số tiền cao hơn để giành chiến thắng.
  https://explorer.contentos.io/#/user-relevant/passcarnival
 • Mỗi người đấu giá chỉ có thể sử dụng một phòng làm phòng tham gia. Bạn có thể đặt giá thầu khác bằng cách gửi số tiền cao hơn để có được thứ hạng cao hơn. Số tiền đặt giá thầu sẽ không được thêm vào đối với người đặt giá thầu có nhiều giá thầu.

Ghi chú:

 • Tất cả các phòng tham gia PASS Carnival sẽ bao gồm những người đấu giá thành công đã tham gia sự kiện này.
 • Sử dụng tài khoản COS mainnet của bạn khi gửi giá thầu để được hoàn lại tiền nếu thua giá thầu.
 • Đơn đăng ký sẽ được xử lý trên cơ sở “ai đến trước được phục vụ trước”.
 • Các hồ sơ không đáp ứng các yêu cầu trên sẽ bị loại mà không cần thông báo trước. Chúng tôi sẽ trả lại giá thầu nếu đơn đăng ký của bạn không hợp lệ.

🌟 Sự kiện 2: Tham gia PASS Carnival và giành được 100% vé xổ số trúng thưởng!

Làm thế nào để tham gia?

 • Vào trang sự kiện event page để xem “Phòng tham gia” tham gia sự kiện PASS Carnival.
 • Giữ 2 PASS trở lên từ các “Phòng tham gia” khác nhau và giao dịch PASS trong bất kỳ phòng trò chuyện Kênh VIP nào trong thời gian nắm giữ để kiếm Điểm giao dịch.
 • Người tham gia sẽ nhận được một vé xổ số cho mỗi 1.000 Điểm giao dịch tích lũy được, không giới hạn số lượng vé xổ số kiếm được.

Cách kiếm Điểm giao dịch:

 • Giữ 2 PASS từ các phòng tham gia khác nhau.
 • Giao dịch PASS trong bất kỳ phòng trò chuyện nào và bạn sẽ kiếm được 1 điểm giao dịch cho mỗi 1 COS trong số tiền giao dịch.Giao dịch PASS trong “Phòng tham gia” và bạn sẽ kiếm được 2 điểm giao dịch cho mỗi 1 COS trong số tiền giao dịch.
 • Mỗi giao dịch mua và bán sẽ được tính vào Điểm giao dịch tích lũy.
 • Người tham gia sẽ chỉ nhận được Điểm giao dịch nếu họ giao dịch PASS trong khi giữ 2 PASS từ các phòng tham gia khác nhau. Nếu người tham gia chỉ giữ 1 PASS của phòng tham gia, họ sẽ không nhận được Điểm giao dịch cho các giao dịch được thực hiện trong thời gian đó.

Quy định về vé xổ số:

 • Thời gian thu thập vé xổ số: 00:00, 04/03/2024–23:59, 13/03/2024 (UTC+0)
 • Thời gian xổ số: 00:00, 04/03/2024–23:59, 14/03/2024 (UTC+0)
 • Vé xổ số sẽ có 100% cơ hội trúng thưởng.
 • Người sở hữu vé xổ số phải nhấp vào nút xổ số trên trang sự kiện event page trong thời gian diễn ra sự kiện để tham gia xổ số.
 • Vé xổ số không được sử dụng trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ hết hạn và không thể sử dụng lại.

Phần thưởng:

 • Thời gian thưởng cho khoản vay VEST sẽ là 28 ngày.
 • Giải thưởng sẽ được mở khóa nếu tổng khối lượng giao dịch tích lũy của tất cả người dùng tham gia sự kiện đạt 2.000.000 COS trước 23:59, 08/03/2024 (UTC+0)
 • Thời gian xổ số thưởng: 00:00, 09/03/2024–23:59, 14/03/2024 (UTC+0)

Điều khoản và Điều kiện:

 • Sự kiện này sẽ được công bố trên tài khoản Twitter chính thức của Contentos Official Contentos Twitter. Vui lòng theo dõi tài khoản để nhận được thông tin cập nhật mới nhất.
 • Người tham gia có thể gửi COS vào ví mainnet mainnet wallets của họ bất cứ lúc nào để tham gia sự kiện.
 • Thời gian cho vay VEST sẽ là 28 ngày.
 • Phần thưởng cho vay VEST sẽ được gửi đến tài khoản mainnet được sử dụng để tham gia sự kiện.
 • Người dùng nhận được phần thưởng cho vay VEST phải đủ điều kiện để bỏ phiếu cho các BP Mainnet của Contentos. Để biết thêm thông tin về bỏ phiếu BP, vui lòng tham khảo https://bp.contentos.io/.
 • Tất cả phần thưởng sẽ được phân phối trong vòng 7 ngày làm việc sau khi kết thúc sự kiện.

*Contentos có quyền sửa đổi, chấm dứt hoặc thay đổi nội dung của sự kiện này bất cứ lúc nào. Thông tin sự kiện cập nhật sẽ được đăng mà không cần thông báo trước. Quyền giải thích cuối cùng cho sự kiện này thuộc về Contentos.*

--

--

ContentosHome
Contentos VN

Revolutionary blockchain-based global content ecosystem where the rights and value will be returned to users. https://www.contentos.io/