โปรแกรมร้านค้าปลีก ค้าส่ง jPOS ราคา 950 บาท

- ซื้อทีเดียว ใช้งานได้ตลอดชีพ

- อัพเดตฟรี ตลอดชีพ

- รองรับระบบต่างๆ ครบถ้วน

- ออกตัวอัพเดตทุกเดือน

- ติดตั้งง่าย มีขั้นตอนสอนให้ คุณก็ทำเองได้

- รองรับเครื่องยิงบาโค้ดทุกรุ่น

- ต่อลิ้นชักเก็บเงิน และพิมพ์สลิปได้

- โปรแกรมใช้งานง่าย มีคู่มือให้เสร็จสรรพ

- โดยคนไทย เพื่อคนไทย

*** สนใจสอบถามได้ที่ ***

line id : tavon.seesenpila

line id : dir7307j

โทร: 086–877–6053

email: thekaroe@gmail.com

web: http://www.pingpongsoft.com

Like what you read? Give ถาวร ศรีเสนพิลา (อ.กบ) a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.