6 ประโยชน์ของการใช้ Chat bot สำหรับธุรกิจของคุณ

Yuth
Yuth
Oct 16 · 1 min read

Chat bot เป็นที่นิยมอย่างมากในทุกวันนี้ คุณเห็นพวกเขามากมายใน Facebook Messenger สิ่งที่อาจเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงในด้านของ Chat bot แล้วทำไมพวกเขาถึงได้รับความนิยมละ?

Image source: https://www.litmusbranding.com

วัตถุประสงค์ของการแชทบอท คือการสนับสนุนและปรับขนาดทีมธุรกิจในความสัมพันธ์กับลูกค้า การทำเช่นนี้ช่วยให้ธุรกิจประหยัดเงินได้มาก ซึ่งเป็นสาเหตุที่เจ้าของธุรกิจจำนวนมากใช้เทคโนโลยีนี้ และด้วยความจริงที่ว่าบอทเหล่านี้สามารถอยู่ใน Application พวกนี้เช่น Facebook Messenger, Slack, Telegram, SMS, Line หรือบนเว็บไซต์ของคุณเอง ทำให้คุณมีศักยภาพในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้น

Chat bot อาจฟังดูเป็นแนวคิดในอนาคต แต่ตามสถิติ Global Web Index กล่าวว่า 75% ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกำลังใช้งานแพลตฟอร์ม Messenger อย่างน้อยหนึ่งแพลตฟอร์ม แม้ว่าการวิจัยแสดงให้เราเห็นว่าผู้ใช้แต่ละคนใช้แอพเฉลี่ย 24 แอพต่อเดือน ซึ่ง 80% ของเวลาทั้งหมดจะใช้งานเพียง 5 แอพเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าคุณแทบจะไม่สามารถใช้แอพได้เลย แต่คุณยังมีโอกาสสูงที่จะรวมแชทบอทของคุณเข้ากับแพลตฟอร์มเหล่านี้

มาดูกันว่าจะได้ประโยชน์อะไรจาก Chat bot บ้าง:

  1. มี 24 * 7:

แน่ใจว่าพวกคุณส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์การฟังเพลงที่น่าเบื่อขณะที่คุณกำลังคอยเจ้าหน้าที่ที่ดูแลดูแลลูกค้า โดยเฉลี่ยแล้วเจ้าหน้าที่ใช้เวลา 7 นาทีจนกว่าพวกเขาจะรับเรื่องเสร็จ คุณต้องเสียเวลาไปเป็นวันกว่าคุณจะดำเนินเรื่องของคุณจนเสร็จ บอทกำลังแทนที่การติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงและรูปแบบการติดต่ออื่น ๆ เช่นอีเมลและโทรศัพท์

เนื่องจาก Chat bot นั้นเป็นหุ่นยนต์เสมือนพวกมันไม่เคยเหนื่อยล้าและเชื่อฟังคำสั่งของคุณ พวกเขาจะยังคงทำงานทุกวันตลอดทั้งปีโดยไม่ต้องหยุดพัก สิ่งนี้ช่วยปรับปรุงทำให้ความพึงพอใจของลูกค้าสูงขึ้น

2) การจัดการลูกค้า:

มนุษย์เราถูกจำกัดจำนวนสิ่งที่เราสามารถทำได้ในเวลาเดียวกัน จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่ามนุษย์สามารถมุ่งความสนใจได้มากสุด 3–4 เรื่องเท่านั้นในเวลาเดียวกัน ถ้ามันมากกว่านั้นคุณจะต้องพบกับข้อผิดพลาด

ซึ่ง Chat bot นั้น สามารถสนทนากับคนหลายพันคนพร้อมกันได้ ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาใดของวันหรือกี่คนที่ติดต่อคุณ ทุกคนจะได้รับคำตอบทันที ตัวอย่างเช่น บริษัท อย่าง Taco Bell และ Domino’s กำลังใช้ Chat bot เพื่อจัดการการจัดส่งพัสดุของพวกเขา

3) ช่วยให้คุณประหยัดเงิน:

หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจคุณจะต้องมีพนักงานจำนวนมากที่ต้องได้รับค่าตอบแทนสำหรับงานที่ทำ และค่าใช้จ่ายเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อธุรกิจเติบโตขึ้น แต่ Chat bot เป็นการลงทุนครั้งเดียวซึ่งช่วยให้ธุรกิจนั้นลดจำนวนพนักงานลงได้

แล้วคุณจะต้องมี Chat bot ในด้านการสนับสนุนช่วยเหลือลูกค้าในธุรกิจของคุณเพื่อตอบคำถามง่ายๆ ของลูกค้าและส่งคำถามที่ซับซ้อนไปยังตัวแทนตัวแทนที่มีหน้าที่ตอบลูกค้า

4) มอบความพึงพอใจให้กับลูกค้า 100% :

มนุษย์ตอบสนองต่อผู้อื่นตามความรู้สึกและอารมณ์ของพวกเขา หากตัว agent จะมีทัศนคติที่ดี หรือ กำลังอารมณ์ดีเขาอาจจะพูดคุยกับลูกค้าได้ดี แต่ในทางตรงกันข้ามนั้นลูกค้าจะไม่พอใจก็ได้

ในขณะที่ Chat bot นั้นมีการตั้งขอบเขตในการตอบตามกฎ และเชื่อฟังคำสั่งตามที่มีการตั้งโปรแกรมไว้ พวกเขาจะปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างสุภาพที่สุดและสมบูรณ์แบบเสมอไม่ว่าบุคคลหรือลูกค้านั้นจะใช้คำไม่สุภาพเพียงใด นอกจากนี้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการที่นักท่องเที่ยวหลากหลายเชื่อชาติและภาษา เราสามารถสอนให้ Chat bot สามารถตอบตามภาษาที่นักท่องเที่ยวเข้าใจได้

5) ระบบอัตโนมัติของการทำงานซ้ำ ๆ :

เชื่อเถอะว่าไม่มีใครชอบทำงานเดียวกันซ้ำแล้วซ้ำเล่าในช่วงเวลาสั้น ๆ หรอก ในกรณีของมนุษย์ งานดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขณะนี้ที่ Chat bot นั้นสามารถช่วยงานที่จะต้องทำอะไรที่ซ้ำ ๆ ได้อย่างดี

นอกจากนี้ตอนนี้มีบอทจำนวนมากที่ทำงานโดยอัตโนมัติ เป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้คนประหยัดเวลาและเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น ตัวอย่างเช่น มีรายการใหม่ที่ซื้อจากอีคอมเมิร์ซของคุณหรือมีรายงานข้อผิดพลาดจากนั้นมาส่งข้อมูลแล้วทำสรุปสั้น ๆ ไปยังช่องสัญญาณรับเรื่องร้องเรียนของคุณ

6) ผู้ช่วยส่วนตัว:

ผู้คนสามารถใช้บอทเป็นที่ปรึกษาด้านแฟชั่นเพื่อแนะนำเสื้อผ้าหรือขอคำแนะนำในการซื้อขายจากบอทการเงิน แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวจากบอทเพื่อการท่องเที่ยวและอื่น ๆ นี้จะช่วยให้ผู้ใช้ ได้รับประสบการณ์ที่ดีจาก Chat bot นอกจากนี้ Chat bot จะจดจำตัวเลือกทั้งหมดของคุณและให้ตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับคุณในครั้งต่อไปที่คุณเยี่ยมชม

โดยสรุป นั้น Chat bot มีประโยชน์มากมายตามที่ได้กล่าวมานั้นแล้วในทางธุรกิจจะสามารถประหยัดเงินเป็นจำนวนมากในขณะที่รับรายได้มากขึ้นด้วยความช่วยเหลือของบอทเหล่านี้ที่ทำงาน 24*7 โดยไม่ต้องหยุดพัก และด้วยความก้าวหน้าใหม่ ๆ ที่เข้ามาทุกปีเช่น AI, NLP และ Machine Learning ซึ่งทำให้บอทฉลาดมากขึ้น ดังนั้นจึงปลอดภัยที่จะกล่าวว่าอนาคตของ Chat bot ที่สดใสกำลังจะมาถึง

อ้างอิงบทความ: แปลจาก: https://chatbotsmagazine.com/top-5-benefits-with-using-chatbots-for-your-business-159a0cee7d8a

ConvoLab

Leading Enterprise Chat Management Platform in Thailand

Yuth

Written by

Yuth

ConvoLab

ConvoLab

Leading Enterprise Chat Management Platform in Thailand

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade