วิธีรับใบจบรด. ปี 3 (มีรูปประกอบ)

นักศึกษาวิชาทหารที่เรียนรด.ปี 3 ประจำปีการศึกษา 2558 หลังจากที่ส่งสด.9 แล้ว จะได้รับใบสำเนาสด.9 พร้อมใบแนบเล็กๆ ระบุว่าอีก 1 ปีค่อยมารับใบจบรด.ปี3

หลายคนอาจจะลืมไปแล้ว ผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้น ถ้าเพื่อนผมไม่เตือน ผมก็คงลืมไปแล้ว


วิธีรับใบจบรด. ปี 3

ให้ทำตามใบเล็กๆ ที่แนบมากับสำเนาสด.9 ข้อ 1 (รูปอยู่ด้านบน ผมถ่ายให้ดูแล้ว)

เอกสารที่ต้องเตรียมคือ สำเนาใบสด.9 ที่มีตราประทับสีน้ำเงินด้านล่าง อย่างอื่นไม่ต้องเอาไปก็ได้ ถ้าใครทำหายให้ไปแจ้งความ แล้วนำใบแจ้งความมารับแทนครับ

ถึงในใบแนบบอกว่าให้ไปรับได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 แต่สามารถไปเอาได้ตั้งแต่เดือนมกราคม สำหรับกรุงเทพ (จังหวัดอื่นจะไม่เหมือนกัน ตรวจสอบให้ดีนะครับ)

สำเนาสด.9 พร้อมตราประทับสีน้ำเงิน

สถานที่คือศูนย์ใหญ่รด. (ที่เดียวกับที่ไปเรียนรด.ปี3 นั่นแหละ) เรื่องการเดินทางทุกคนคงรู้อยู่แล้ว ปกติผมจะนั่งรถเมล์ไป แต่ความขี้เกียจครอบงำ ผมเลยนั่งรถไฟใต้ดิน MRT ไปลงสถานีพหลโยธิน แล้วต่อแท็กซี่ประมาณ 51 บาท สังเกตศาลาสีเหลือง และสะพานลอยให้ดี (หวังว่ายังไม่ลืม)

เมื่อเดินเข้าไปด้านใน ปกติเราจะเลี้ยวซ้ายไปรอตรงลานกิจกรรม แต่ครั้งนี้เราไม่ได้มาเรียน ให้เลี้ยวขวา แล้วเดินเข้ามาด้านในได้เลย ตามรูปครับ ถ้าไม่แน่ใจก็ถามคนแถวนั้นเอา

เดินเข้ามาด้านใน ยื่นสำเนาสด.9 รอไม่นานก็ได้ใบจบรด.ปี 3 มาครอบครอง กลับบ้านได้เลย (ลืมถ่ายรูป ไปหาในเน็ตเอาเองละกัน)

ถ้าใครสงสัยอะไร เข้ามาอ่านหรือถามได้ที่กลุ่มเฟซบุ๊ค นำปลด นศท ศูนย์ฝึก รด. ดินแดง กรุงเทพฯ 2015 (จ.ส.อ.ภัทราวุธ พลสำราญ) ครับ ผมเองก็อ่านจากในกลุ่มนี้เหมือนกัน :)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.