Från E-handlare till kodare

1. Kan du berätta lite om vem du är och vad du jobbat med tidigare?

Jag heter Gustaf Rudholm, är 34 år gammal och jag har jobbat med e-handel sedan innan förra it-kraschen. Jag började min bana på elektronikkedjan NetOnNet 1999 och där blev jag kvar i sju år. Med mig fick jag en massa nyttiga erfarenheter inom digital handel och affärsmannaskap.
2006 började min bana som entreprenör då jag sa upp mig från tryggheten och startade RUM21.se, en möbelbutik på nätet. 2011 tog jag in CDON Group som delägare och 2014 sålde jag hela mitt innehav till Royal Design Group. Jag är även medgrundare till CareOfCarl.com, en av nordens ledande butiker för herrkläder på nätet.

2. Under hösten 2015 deltog du i en bootcamp som Craft Academy anordnade, vad fick dig att bestämma dig för att lära dig att koda?

Jag har alltid fascinerats av hur man kan bygga digitala produkter bara med hjälp av en massa siffror, bokstäver och kreativitet.

Även om jag inte hade skrivit kod själv förut så hade jag upphandlat många digitala produkter och tjänster och förstod nyttan i att lära mig mer på området.

3. Vad skulle du säga var den viktigaste effekten av att du deltog på Craft Academy?

Att jag nu kodar mer eller mindre på heltid och gör saker som jag bara kunde drömma om att göra innan jag deltog i campet. Jag var otroligt nära att inte våga ta steget men nu kan jag inte ens förstå hur jag kunde tveka. De 12 veckorna visade sig vara en av de bästa investeringarna jag har gjort i mig själv!

4. Vad skulle du säga var det mest utmanande med den utbildningsmodell som Craft Academy jobbar efter?

Att man under utbildningen konstant lever med känslan av att man ligger steget efter och inte fattar. Så snart man börjat få kläm på något får man genast dubbelt så många nya saker att sätta sig in, och så håller det på. Tempot är högt och man måste verkligen vara på tå hela tiden. För mig var det först när utbildningen var klar och jag började ta små trevande steg mot att bygga min första egna applikation som jag fattade hur mycket jag hade lärt mig. Men då var det verkligen en häftig känsla!

5. Vilket råd skulle du ge någon som funderar på att vara med på en Bootcamp?

Bara gör det! Jag har svårt att se många bättre sätt att “framtidssäkra” sig själv.

Oavsett om du i framtiden jobbar som utvecklare eller inte så kommer du ha stor nytta av erfarenheterna från Craft Academy.

Jag ser det som att kod är ett globalt språk, lika viktigt att förstå som engelska. Utan den förståelsen kommer det att vara väldigt svårt att hänga med på en framtida arbetsmarknad.

När du väl har bestämt dig, förbered dig väl! Tre månader går fort och ju bättre förkunskaper du har, desto enklare kommer det vara att hänga med. Lägg mycket tid på den förberedande pre-coursen, det har du igen!
Gå in i en kodarbubbla! Jag hade redan innan bestämt mig för att skjuta undan allt annat under de tre månaderna som campen pågick, vilket för mig var en nödvändig strategi. Du kommer att behöva lägga all din kraft på koden för att få bästa möjliga resultat.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.