Almanca İş İlanlarında m/w İfadesi

Almanca artikelleri ve buna bağlı olarak cinsiyet tabanlı isimlendirmeleri ile meşhur malum.

Almanca’da bir yönetici eğer erkek ise “der Administrator”, kadın ise “die Administratorin” olarak tanımlanmaktadır. Peki iş ilanında cinsiyet belirtmek istenmiyorsa firma ne yapacak? Hem bunu kısaca ifade etmek için, hem de cinsiyet ayrımcılığı olmasın diye böyle bir çözüm bulmuş Almanlar; “Administrator (m/w)” veya “Administrator (m/f)” olarak yazıyorlar ilanların başlığına.

m = männlich / male / maskulin
w = weiblich / female / feminin

Like what you read? Give Hunili Yazılımcı a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.