C# LastIndexOf ve Substring İşlemini SQL’de Yapmak

C#’da kullandığımız LastIndexOf ve Substring fonksiyonunu SQL üzerinde kayıtlarınızda topluca işlem yapmak istediğiniz gibi durumlarda kullanmanız gerektiğinde benim bulduğum çözüm aşağıdaki gibi oldu.

C #

dd_string.Substring(dd_string.LastIndexOf("_") + 1);

SQL

RIGHT(string, CHARINDEX('_', REVERSE('_' + string)) -1)

CreaCity

Articles

Hunili Yazılımcı

Written by

creacity.net

CreaCity

CreaCity

Articles