Info & pääsykokeet 2020, Q&A

Risto Sarvas
May 28, 2020 · 6 min read

Korona-pandemian takia yliopistojen pääsykokeet menivät myllerrykseen. Se on ollut hankala paikka niin hakijoille kuin yliopistoillekin.

Informaatioverkostojen koulutusohjelman osalta se tarkoitti isoja muutoksia vuoden 2020 pääsykokeisiin, ja se on herättänyt kysymyksiä niin meidän opiskelijoissa kuin hakijoissakin.

Koetan ohjelmajohtajana tässä vapaamuotoisesti vastata heränneisiin kysymyksiin. Valintaan liittyvä virallinen Aalto-yliopiston tiedoitus kertoo siitä mikä on virallinen linja.

Pääsykokeiden suhteen on ollut nihkeä kevät. Photo by Tonny Tran on Unsplash.

Pääsykoekysymyksiä ja vastauksia

Soveltuvuuskokeen tekeminen offline ei onnistunut koska koko Aalto linjasi että offline-kokeet eivät ole terveellisiä hakijoille. Kun linjaus oli tehty, sen kanssa piti elää.

On hyvä muistaa että Info on kovin pieni peluri tässä koko pääsykoekentässä, joten meillä ei ole ollut juuri mitään sanavaltaa esim siihen pidetäänkö kokeita offline vai online.

Soveltuvuuskokeen tekeminen online ei onnistunut, koska tässä ajassa ei pystytty tuottaa toimivaa ja luotettavaa systeemiä. On hyvä muistaa, että Info on ainoa ohjelma koko Aallossa, jolla on tämä soveltuvuuskoe, joten meille räätälöidyn toimivan systeemin hankkiminen tai tekeminen ei ole aivan yksinkertaista.

Jouduimme tässä tilanteessa tekemään päätöksen että soveltuvuuskoetta ei pidetä nyt 2020.

Nyt tilanne on niin että meidän pitää valita reilusti ja oikeudenmukaisesti 45 phuksia syksyksi. Kuten mainitsin alussa niin kaikki pääsykokeet on mahtikäskyllä tehty online. Lisäksi toinen mahtikäsky nosti todistusvalinnat 80%:iin tämän kevään osalta, joten sekään ei ollut koulutusohjelman oma valinta.

Oma pohdintani on että miten maksimoida se että Infolle pääsevät ne joilla on hyvä koulumenestys ja jotka haluavat Infolle. Lisäksi maksimoidaan se että on reilua ja oikeudenmukaista.

Seurasimme tiiviisti miten online-kokeet tullaan toteuttamaan, ja varsinkin kun soveltavuus oli poissa pelistä niin näimme järkeväksi painottaa paperisisäänottoa, koska silloin voidaan luottaa että opiskelija pääsee omilla ansioillaan ja online-kokeiden ongelmat eivät vaikuta. Mutta kuten mainitsin, meillä ohjelmana ei ollut valtaa päättää muuta kuin että otammeko 80% vai enemmän sisään papereilla. Alle 80% ei ollut vaihtoehto.

Hyvä muistaa, että Infolle ei ole ennen ollut kynnysehtoja, koska meille ei ole ennen kevättä 2020 voinut hakea suoraan “papereilla”. Toisin sanoen niitä ei olla laskettu, koska niitä ei ole ennen ollut olemassa.

Kynnysehdot ovat vähän “akateemisia”. Nehän ovat kynnys, eli jos ei ylitä kynnystä niin ei katsota papereita, vaan sitten pääsykoetta. Jos kynnysehdot ylittyvät 36:lla (meidän todistussisäänotto keväällä 2020) niin niillähän ei sitten ole merkitystä todistuksella valittavien kannalta.

Nyt ensi kertaa laitettiin M & M, koska haluttiin 110% varmistaa että meillä on riittävästi hakijoita. Tästä puhuttiin koko SCI-koulun tasolla paljon.

Kynnysehtojen lähes ainoa merkitys on viestinnällinen: “tänne pitäis olla ainakin …”. Se on tietysti huomioitava asia, koska se luo fiilistä että kuinka vaikea on päästä sisään.

Opintopolku kertoo sen. Huomaa myös aikaisempi kommentti kynnysehdoista.

Opintopolku kertoo sen.

Tilanne on kaikkea muuta kuin ihanteellinen. Moni lukiolainen on jo usean vuoden pohtinut opintopaikkaa ja sitten pääsykokeet heittävät häränpyllyä saman keväänä kun pitäisi hakea.

En lainkaan väheksy tästä koituvaa stressiä, jota on hakijoiden lisäksi myös vanhemmilla (ja meillä täällä Aallossa). Haluan kuitenkin muistuttaa, että täällä me olemme vuodesta toiseen ja tänne voi hakea tai päätyä monella eri tavalla. Moni tulee suoraan lukiosta, osa vietää välivuoden, osa aloittaa ensin jossain muualla. En itse ole ikinä nähnyt tai kokenut sillä olevan hirveästi väliä että tuleeko Infolle mitä kautta.

Oma mielipiteeni on kannustaa pitämään välivuosi ja ottaamaan ihan rauhassa, jos siltä tuntuu. Opiskeluvuodet ovat vain noin viisi vuotta omasta työurasta, joka on varmasti yli 50 vuotta. Se että pääseekö haluamaansa paikkaan heti lukiosta vai vuoden päästä ei ole kriittistä. Mutta jos tänne haluaa heti lukiosta, niin lämpimästi tervetuloa siinäkin tapauksessa :)

Meille voi tulla tosiaan kandiohjelmaan pääsykokeiden kautta, ja myös vaihtamalla toisesta Aallon kandiohjelmasta meille. Jos pääsee Aallolle johonkin ohjelmaan, niin omasta mielestäni se on hyvä “plan B” jos pääsykokeilla/papereilla ei heti päässyt, ja haluaa kuitenkin aloittaa opinnot heti lukion jälkeen.

Jos taas tuntuu siltä että yo-arvosanojen korottaminen sopii omaan tilanteeseen paremmin, niin sekin tietysti toimii. Erityisesti jos tuntuu siltä että pääsykokeet ovat itselle se paras tapa niin 2021 olemme todennäköisesti jälleen palaamassa normaaliin pääsykoejärjestelyyn. Kuten yllä kirjoitin niin vuosi sinne tai tänne ei ole laajemmassa perspektiivissä mikään valtava asia. Ehkä se välivuosi kirkastaa omia ajatuksia ja vaihtoehtoja, ja siten maksaa itsensä korkojen kera takaisin. Oma toiveeni on että meille tulee opiskelijoita jotka haluavat tulla juuri Infolle eikä pelkästään sen takia että meille on vaikea päästä ja oli kiire siirtyä lukiosta opiskelemaan.

Kuten alla olevasta kuvaajasta näkee, meille hakee n. 450 ihmistä ja sisään pääsee tänä vuonna 45 (vuodesta 2021 alkaen 50). Kannattaa kuitenkin kiinnittää huomio ensisijaisiin hakijoihin, eli heihin jotka haluavat nimenomaan Infolle. Heistä sisään pääsee 31% (2017), 27% (2018) ja 24% (2019) ja tänä vuonna 27% (2020), eli karkeasti joka neljäs.

Ei Infolle ihan ole helppo päästä, mutta joka neljäs ensisijainen hakija pääsee pääsykokeiden kautta. Tänä vuonna pääsykriteerit ovat hiukan erilaiset, kuten yllä ollaan keskusteltu.

Sininen on kaikki hakijat Infolle. Punainen on ensisijaiset (en heti löytänyt dataa 2015 ja 2016), ja keltainen on sisäänotto eli aloituspaikat.

Infosta yleensä

Tässä vielä muutamaan hyvää kysymykseen (Jodelista ja Ylilaudasta) vastauksia.

Infolla on henkilökunnan ja opiskelijoiden välillä vankkana arvo että kukin saa olla oma itsensä ja arvostamme erilaisuutta. Toisaalta samaan aikaan uskomme siihen että “lössissä on voimaa” eli vahva yhteisö, ryhmätyö ja toisten tukeminen ovat sekä arvoja sinänsä että nykyelämän kriittisiä työtaitoja.

Ei todellakaan tarvitse olla supersosiaalinen tai ekstrovertti, eikä pidä sopia mihinkään muottiin. Mutta jos ei halua tehdä ryhmässä töitä tai ei usko yhteisöllisyyteen niin Info voi tuntua vieraalta. Meille ryhmät, organisaatiot, vuorovaikutus ja sosiaaliset taidot eivät ole pelkästään “kiva bonus”. Meillä ne ovat osaamisen ytimessä siinä missä ohjelmointi, muotoilu, liiketoiminta ja viestintä.

Valitse se kumpi tuntuu sopivan sinulle ja sinun suunnitelmiisi paremmin. Info on laaja-alaisempi, joten siinä on “enemmän leveyttä, vähemmän syvyyttä” ja Tuta taas keskittyy enemmän omaan kärkeensä. Molemmat ovat Suomen huippua ja upeita ohjelmia. Itse menisin Infolle :D

Hyvä kysymys.

En tee salaa humanisteja; olen ollut tämän suhteen avoin jo vuosia. Ihminen voi olla teekkari ja humanisti, ne eivät sulje pois toisiaan vaan täydentävät.

“Eivät tiedä tekniikasta mitään” … mitä on tekniikka? Jos on myös humanisti niin tietää tekniikasta jotain mitä muut eivät tiedä. Esim. sen että tekniikka on sosiaalinen konstruktio, joten aika pitkälti vain ihmisten välisiä suhteita ja käsitteitä. Yksisilmäinen tekniikkauskovainen helposti tuijottaa vain vehkeitä ja härpäkkeitä eikä huomaa että tekniikkaa ei ole olemassa ilman ihmistä tai yhteiskuntaa.

“Ikiainainen kunnioitettavuus”… tärkeää on ammentaa perinteistä mutta ei jäädä perinteiden vangiksi. M.DI.G.A! Erotetaan nostalgia ja perinteet toisistaan ja katsotaan eteenpäin eikä taustapeiliin.

Mutta ymmärrän myös huolen että jos Info ei enää resonoi “perinteisen” tekniikan osaamisen kehyksissä, ja se on aina hyvä huoli & sparraava kysymys meille.

Maailma tuhoutuu. Itse ihan oikeasti uskon siihen että maailma ei tuhoudu jos meillä on tekniikan osaajia, jotka ymmärtävät siitä tekniikasta sen inhimillisen ja yhteiskunnallisen puolen. Perinteiset insinöörit (missä heitä enää mukan onkaan?) eivät yksinään riitä. Tarvitaan kaikkia: niin “syväosaajia” kuin rinnalle meitä infolaisia.

Käytännön haaste on että Infon buffet-pöytään tulee helposti osaamistavoitteita enemmän kuin lautaselle (tutkinto) mahtuu. Eihän tässä ole tarkoitus tehdä mitään tupla- tai triplatutkintoa. Meidän lääke tähän on että

1. Annetaan valinnanvaraa ja kukin infolainen voi melko paljon painottaa sitä mihin itse uskoo ja haluaa. Esim. sivuaineen voi valita vapaasti Aallon sisällä.

2. Tämä on elävä prosessi ja tässä opitaan koko ajan mitä on se ydinosaaminen jonka ympärillä niitä valintoja voi tehdä. Ei ole mitään järkeä antaa 100% valinnanvapautta kurssien suhteen, koska silloinhan ei ole mitään suuntaa ja visiota.

Creating “Info” Agents

This is a free range, organic stream of posts about my…

Creating “Info” Agents

This is a free range, organic stream of posts about my journey to create the ultimate university program that creates change agents for our networked society, i.e., the Information Networks program at Aalto University, Finland.

Risto Sarvas

Written by

Professor, Designer, Engineer

Creating “Info” Agents

This is a free range, organic stream of posts about my journey to create the ultimate university program that creates change agents for our networked society, i.e., the Information Networks program at Aalto University, Finland.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store