Mihin Infolta työllistyy?

Risto Sarvas
May 8, 2020 · 3 min read

Mitä infolaisista oikein tulee valmistumisen jälkeen? Kannattaako lukiolaisen tulla tänne opiskelemaan, hyvän ja mielekkään työuran toivossa?

Informaatioverkostot on 21-vuotias Aalto-yliopiston koulutusohjelma ja viime kesänä Inkeri Rouvinen keräsi tietoa ja dataa siitä että miltä työelämä näyttää valmistumisen jälkeen.

Tutkimuksen tulokset infograafina. Visuaalinen toteutus Jani Kaitosalmi.

Informaatioverkostot on koulutusohjelmana laaja-alainen kokonaisuus ihmistä, yhteiskuntaa, tekniikkaa ja liiketoimintaa… mutta kuitenkin loppujen lopuksi diplomi-insinöörin tutkinto.

Infolaisista valmistuu noin kuudessa vuodessa metaosaajia, sillanrakentajia ja ammattilaisia eri alojen asiantuntijoiden välille.

Missä näitä ihmeotuksia oikein tarvitaan? Edes infolaisilla itsellään ei ole aina selkeää vastausta, koska osaaminen on monimuotoista eikä aina sovi työelämän ahtaisiin lokeroihin.

Paitsi että nyt on vastauksia!

Palkkasimme viime kesänä Inkerin (infolainen, tietysti) etsimään konkreettisia vastauksia informaatioverkostojen alumnin urapolkuihin.

Kysely toteutettiin heinä-elokuussa 2019 lähettämällä infolta valmistuneille tekstiviestitse pyyntö osallistua alumnien työllistymistä kartoittavaan kyselyyn. Täysin anonyymisti toteutettuun tutkimukseen vastasi lopulta informaatioverkostojen 367:stä valmistuneesta 112 työuran kovettamaa alumnia, noin 31% kaikista DI-paperit kouraansa noutaneista infolaisista.

Vastanneet olivat pääosin valmistuneet vuosina 2003–2013.

Työllistyminen

Vastanneista 99,1% kävi töissä opintojen ohella. Heistä noin 14% oli töissä täyspäiväisesti ja 57% osa- aikaisesti. Loput 29% työskentelivät satunnaisesti.

Vastavalmistuneiden työllistymisprosentti oli 92%. Noin 79% ilmoitti saaneensa ensimmäisen vakituisen työpaikkansa jo ennen valmistumistaan ja 13% vastasi työllistyneensä ensimmäisen 6 kuukauden aikana valmistumisen jälkeen. Ei tarvitse infolaisen ainakaan työllistymisestä stressata!

Työtehtävät

Vastavalmistuneen yleisimpiä työtehtäviä olivat analyytikko, ohjelmistokehittäjä, UX-designer ja konsultti. Tyypillisimpiä opintojen aikaisia työtehtäviä olivat ohjelmistokehittäjä, tutkimusassistentti, konsultti, kurssiassistentti ja UX-designer.

Työpaikat

Vastavalmistuneiden yleisimpiä työpaikkoja olivat Aalto-yliopisto (tai Teknillinen Korkeakoulu), Futurice, Capgemini ja Reaktor.

Tyytyväisyys

91% ilmoitti työn vastaavan informaatioverkostojen koulutusta, ja lähes 93% vastasi työssä päässeen hyödyntämään opinnoista saamiaan taitojaan.

Lisää kyselyn tuloksia taulukkona.

Laaja osaaminen on hyvä sijoitus

Laaja-alaisuus pitää sisällään sen, että osaamisen pohja on leveämpi, joten aina ei ole niin tarkasti rajattua työnkuvaa kuin kapeammilla ja perinteisemmillä aloilla. Kun vaikkapa data-analyysiin keskittyvä opiskelijatoveri löytää oman työnkuvansa samantien rekrytointimessuilta, niin laaja-alainen infolainen voi tuntea itsensä epävarmaksi.

Yllä olevat tulokset kertovat kuitenkin siitä, että asiat ovat paljon paremmin kuin miltä joskus opintojen aikana voi tuntua (94% olivat tyytyväisiä työuraansa). Oma osaaminen ja opinnot pitää laittaa oikeaan perspektiiviin: opinnot ovat noin 5 vuotta, työelämässä ollaan noin 50 vuotta. Laaja-alainen osaaminen on vankka pohja koko 50-vuotiselle työuralle. Ei sitä kannata tarkastella vuoden tai kahden suurennuslasilla.

Ohjelma on aina uskonut ja uskoo edelleen vankasti siihen, että laaja-alainen insinööriosaaminen on kriittistä maailman ja yhteiskunnan isojen haasteiden edessä. Siihen uskoon tämä tutkimus ja sen tulokset tuovat numeroita ja dataa. Tämän me tiesimme, mutta nyt osaamme kertoa siitä vielä vakuuttavammin.

Turkkilaisen kirjailija Mehmet Murat İldan sanoin:” If you are good at building bridges, you will never fall into the abyss!”

P.S. Tämän blog-postauksen kirjoittivat Jani Kaitosalmi ja Risto Sarvas. Data pohjautuu Inkeri Rouvisen tutkimukseen kesältä 2019.

Creating “Info” Agents

This is a free range, organic stream of posts about my…

Creating “Info” Agents

This is a free range, organic stream of posts about my journey to create the ultimate university program that creates change agents for our networked society, i.e., the Information Networks program at Aalto University, Finland.

Risto Sarvas

Written by

Professor, Designer, Engineer

Creating “Info” Agents

This is a free range, organic stream of posts about my journey to create the ultimate university program that creates change agents for our networked society, i.e., the Information Networks program at Aalto University, Finland.