Location, location, location…

สิ่งหนึ่งที่ยากสำหรับเรา (แต่อาจจะไม่ยากสำหรับคนอื่น) สำหรับการจัดงาน Creative Talk ทุก ๆ ครั้งก็คือ สถานที่จัดงานครับ.. ซึ่งการหาสถานที่นั้นเรามีข้อกำหนดคร่าว ๆ ของเราดังนี้

  1. ต้องดูดี.. ต้องดูดีนี่ไม่ใช่ว่าต้องสวยเว่อร์ระดับ 5 ดาว แต่ต้อง “ดูดี” เพราะแน่นอนว่าคนที่จะมางานล้วนเป็นคนรุ่นใหม่ สถานที่ดูสนุกสนาน ดูไม่ซีเรียสมากจะช่วยทำให้เข้ากับ concept งานด้วย
  2. ต้องติดรถไฟฟ้า (หรือใกล้ๆ) เพราะงานเราจัดช่วงเย็น เริ่มหกโมงเย็นซึ่งเป็นช่วงเวลา prime time กันเลยทีเดียว ดังนั้นถ้าจะให้ทุกคนขับรถมา คงไม่สนุกแน่ กว่าจะมาถึงก็เหนื่อยแล้ว ทีนี้คงได้มานั่งหลับกันในงานเป็นแน่แท้
  3. ต้องกว้าง ในฐานะคนจัดงาน เราก็ต้องคาดหวังว่าคนจะมาร่วมงานมากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นการจัดในสถานที่ที่กว้างขวางจะช่วยให้เรารองรับคนได้มากขึ้น

และหลังจากที่เราได้ไป survey สำรวจมาหลายที่ ที่นี่แหละที่เราคิดว่าน่าจะลงตัวที่สุดแล้ว

ตึก AIA Captital Center ชั้น 18 ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัท teleco ชั้นนำของไทย.. “True corp”

ด้วยสำพันธ์อันดีที่ผมเองร่วมเป็น mentor และ กรรมการให้กับทีม StartUp ในโครงการ true incube จึงทำให้ทาง true กรุณาเอื้อเฟื้อสถานที่ ซึ่งเป็นการ offer จากทาง true โดยตรง และผมต้องขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วย

หน้าตาของสถานที่เป็นอย่างไร ครั้งหน้าจะมา update ภาพให้ดูกันครับ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.