Die week op het net: 21 september is een hoogdag, nieuwe hypes op TikTok, en ImageNet Roulette

Het beste van het internet, vers geplukt van de internetkersenboom. Of een appelboom, kan ook.

Anne Servaes
Sep 24 · 6 min read

Wie ben jij volgens ImageNet Roulette?

ImageNet Roulette is een site die je toont in welke categorieën systemen mensen opdelen aan de hand van machine learning. Het principe is simpel: maak een foto, of upload er één, krijg je resultaat en lach hard. Wij deden het al met het lab. Ik ben een ‘fauvist’. Want zo kunstig ben ik natuurlijk wel.

Onze eindredacteur is een rape suspect. Uiteraard. Wat had je anders verwacht? Helemaal juist gegokt van de Imagenet Roulette!

The Eyeslicer

The Eyeslicer is een onafhankelijke variety show die alternatieve Amerikaanse filmmakers samenbrengt onder één vreemd dak. Het eerste seizoen is een tien uur durende serie gemaakt door tientallen verschillende regisseurs. Een ode ook aan de jaren ’90: een tijd waarin, volgens samensteller Dan Schoenbrun, tv-programma’s nog raar mochten zijn.

Seizoen 2 is ondertussen ook al in première gegaan in New York!

Het YouTube-kanaal MuchDank bevat vooral…much dank

MuchDank bewerkt interviews van rappers en maakt ze compleet absurd. Het kanaal is zo populair dat er, telkens als er een nieuw interview verschijnt met een rapper, vaak in de top comments iets staat in de aard van: “You expect a MuchDank upload in 24 hours”. En dat gebeurt dan uiteraard ook. Heel absurd, wel grappig:

21 september is voor deze man een erg bijzondere dag

Er zijn weinig zekerheden in het leven, maar op 21 september is er wel eentje. De voorbije vier jaar maakte deze kerel op 21 september een video om deze doodgewone dag te vieren. Hij doet dat met een remix van ‘September’ (dat nummer van Earth, Wind & Fire) en gekke dansmoves. Hier vind je zijn versie van dit jaar:

Random, ja. Maar blijkbaar wel aan een goed doel gelinkt, en ja, laat dat goede doel opnieuw te maken hebben met het klimaat. Sterk!

Maar ook 22 september is een belangrijke dag!

Niet enkel 21 september is een hoogdag. Ook 22 september is een speciale dag, want op die dag in 1994 werd de eerste aflevering van ‘Friends’ uitgezonden. De sitcom bestaat nu 25 jaar, en uiteraard viert Google ook mee. Geef eens ‘Ross Geller’ in op Google en duw dan op het icoontje van de zetel. Je zal het je niet beklagen! (Spoiler alert: de andere personages zijn lame.)

Steve-O is sober (en zit op YouTube)

Voormalig Jackass-ster Steve-O is compleet sober geworden en heeft een supergoed YouTube-kanaal uitgebouwd. De man heeft zodanig veel stommiteiten uitgestoken dat hij nog een lifetime aan content op de plank heeft liggen. In deze video praat hij over elke drug die hij in zijn leven al gedaan heeft. Entertainend, maar ook straf en doodeerlijk:

Ja, het gaat weer over het klimaat, maar het is wel wat simpeler uitgelegd dan anders

Greta Thunberg roept in dit filmpje massaal op om bomen te planten. Simpel uitgelegd, en net daarom werkt het. Er wordt namelijk eindelijk in oplossingstaal gesproken in plaats van probleemstellingen, en dat maakt het hele klimaatbeleid wat duidelijker. Goed format!

(En dan nog één dingetje over het klimaat)

Bovendien is er een ontzettende grote database van user-generated klimaatposters, en die kan je hier vinden. Je kan er zelf ook aan toevoegen:

Wat zegt je telefoon over jou?

“Dans Ton Tel” is een interessant format uit de Franstalige wereld. Je leert acht jongeren kennen aan de hand van hun GSM. Simpel, maar wel een leuke aanpak:

Trekt Apple zijn apps voor in de App Store?

De New York Times onderzocht of Apple zijn eigen apps voortrekt in de App Store. Case in point: bij het zoeken naar ‘podcast’ moet je eerst 14 Apple-resultaten (waaronder het kompas) voorbij scrollen. Ongelofelijk dus. Trouwens, alleen al voor de interactieve visuals is het artikel de moeite:

En nog iets over Apple

Een paar gasten op YouTube hadden het schitterende idee om alle Apple-wallpapers in Californië opzoeken en proberen na te maken. Leuk concept, de uitwerking kon beter (spoiler alert: ze hadden het verkeerde seizoen gekozen):

Ons wekelijkse overzichtje van nieuwe hypes op Tik Tok

Er is weer een nieuwe hype op Tik Tok, en het is heel gemakkelijk: heel hard op iemand bekend lijken! De hype komt in verschillende vormen, zo heb je de “Tell me something I don’t know” :

Er is ook de ‘mix’ variant:

En dan heb je ook nog “Hi, I’m Ryan”:

Allemaal interessant, en daarom duikt dit artikel even heel diep in het fenomeen. Lezen, die handel:

Tieners houden van FaceTime

De teens van nu sturen blijkbaar geen sms’jes meer. Niet meer cool genoeg. Wat wel cool is? FaceTimen. Random. Spontaan. Op de meest bizarre momenten. Check het artikel:

KMSK Antwerpen opent bijna opnieuw de deuren (en viert dat met drie coole video’s)

Het KMSK Antwerpen is al sinds 2011 gesloten voor verbouwingen, renovaties, restauraties, het zetten van een nieuwbouw én een archeologisch onderzoek op de werf. Als alles goed gaat, opent het museum volgend jaar opnieuw z’n deuren. De voorbije weken kregen we al klein voorsmaakje in drie heel interessante video’s, die ook nog eens heel goed gemaakt zijn. Benieuwd!

Het productiehuis achter de video’s is het Nederlandse Mals Media. Zij zijn gespecialiseerd in korte video content voor musea en cultuurhuizen. Ze maakten onder andere ook deze prachtige promo voor het Van Gogh Museum. Heel cool:

Nostalgische campagne van Spotify

Spotify pakt weer uit met een steengoede campagne, deze keer gestuwd op nostalgie. Centrale boodschap? Hoe hard je leven ook verandert doorheen de tijd, je favoriete muziek zal altijd een speciale betekenis blijven hebben. Heerlijk, en bovendien zo simpel.

En zoals altijd: eindigen met een uitsmijter:

Soldaten van de Sovjet-Unie dansen op goede muziek. Omdat het kan. Alsjeblief. (En nog een fijne week gewenst voor de rest.)

Tot volgende week!

Creative Lab

Digitale inspiratie en inzichten van het Creative Lab van de VRT

Anne Servaes

Written by

Digital Creative @ VRT Creative Lab

Creative Lab

Digitale inspiratie en inzichten van het Creative Lab van de VRT

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade