Die week op het net: Boooring

Karen François
Jul 12 · 4 min read

*****-posts van het web, geselecteerd door iemand anders dan collega Frederik El Massri. Want hij was het vergeten.

Wenen kan er mee lachen

Negatieve recensies van toeristen? “Niet onder de mat vegen, wél groots mee uitpakken”, dachten ze in Wenen. De tagline van de Unrating Vienna-campagne is dan ook ‘Wie beslist wat je leuk vindt? Kom Wenen zelf ontdekken’. Van ons krijgen ze een dikke 5 sterren. Op alle vlakken.

Can We Dance?

Murielle Scherre (ook 5 sterren!) ken je waarschijnlijk vooral als ontwerpster van La Fille d’O. Haar werk als fotografe is minder bekend, maar minstens even hard de moeite. Vorig jaar trok ze naar We Can Dance en belichtte ze een kant van het festival die je niet te zien krijgt op de geposeerde foto’s op Instagram.

Het artikel van Vice: https://www.vice.com/be/article/wjvy7z/we-can-dance-festival-fotos-murielle-scherre?

Meer van Murielle vind je op haar Instagram en haar website.

The Waiting Room

En daar komen de traantjes. The Waiting Room is een mooie reportage waarin een alleenstaande moeder haar hele gevecht tegen borstkanker met de iPhone heeft gefilmd, van diagnose tot (spoiler, maar thank god) genezing. Ze filmde overal, van mammografie tot chemo. Erg persoonlijke aanpak die bijgevolg wel aankomt.

User Inyerface

Vreselijk spel waarbij je zo snel mogelijk door een verschrikkelijke UX-ervaring moet zien te geraken. Sorry op voorhand!

Hier spelen, op eigen risico: https://userinyerface.com

Merkel is een gemeen wijf

Deze Nederlandse account op Instagram plaatst zure reacties van mensen op lieflijke foto’s uit hun feed.

Minstens 6 sterren! Meer hier: https://www.instagram.com/geertisdemessias/

Guide to manipulated video

The Washington Post heeft een gids gemaakt om verschillende types gemanipuleerde video’s te herkennen.

Trippy horoscopen

Dit is het trippy YouTube-kanaal van Jam2go! Naast zweverige muziek maakt hij ook heel absurde video’s. Het allerbeste zijn de maandelijkse horoscopen:

WeTransfer

Dit is een artikel van Robyn Collinge, copywriter bij WeTransfer, over hoe je als internationaal bedrijf moet zien dat je in je copy ook moet focussen op “localization”. Ofwel hoe alles vertaalbaar moet zijn (in de brede zin van het woord), zodat het relatable blijft voor iedereen.

Blottermedia

Blottermedia is de Instagram-account van animator Ofir Shoham. Deze man tekent in after effects neonlijnen over letterlijk elke frame van actieclips (denk skaten, dansen, basket, etc..) en dat is gewoon supervet.

El Tarangu

Laat alles vallen! De eerste aflevering van El Tarangu, de nieuwe podcast van Audiocollectief Schik, is er. 5 sterren!

Lang Zullen We Lezen

Ja ja, eigen stoef stinkt, maar het account van “Lang Zullen We Lezen” ziet er écht goed uit! (En die kerel hieronder ook. Maar de account nog beter!)

Nog eens een challenge op TikTok, zodat we dit weekend toch weer iets hebben om over te praten

Populair op TikTok: the bottle cap challenge. Iedereen springt mee op de kar, de ene al wat origineler dan de andere.

🎉 En omdat collega Fredje vandaag jarig is, sluiten we deze blogpost af met z’n lievelingseten: vegetarische préparé. Proficiat Fred! 🎉

Creative Lab

Digitale inspiratie en inzichten van het Creative Lab van de VRT

Karen François

Written by

I like turtles

Creative Lab

Digitale inspiratie en inzichten van het Creative Lab van de VRT

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade