Die week op het net: eindelijk de toelatingsbrief van Hogwarts

Karen François
Oct 21 · 4 min read

Het beste van het web, geselecteerd door het Creative Lab 🎪 🐫 🍑 🍆 👅 🌮 van VRT

Wij zijn dan naar Hogwarts hé!

Of toch een beetje. Je kan nu studeren in de Grote Zaal, met deze 8 uur (!) durende ASMR-video. Net echt.

X-rated emoji 🍇

Ik moet hier voor mezelf spreken, want ik heb onlangs ontdekt dat ik al eeuwen per ongeluk dubbelzinnige emoji’s naar iedereen stuur 🌮. Om misverstanden in de toekomst te vermijden: een lijstje!

FYI: de kameel staat blijkbaar voor “I want to hump you”. Kom zeg.

Mark Rutten op TikTok

Van “hello fellow kids” gesproken: de Nederlandse politieke partij VVD van premier Mark Rutten zit op Tik Tok. En we weten niet goed hoe we ons daar bij voelen.

Campari Creates

‘t Is niet simpel, iets analoog en digitaal verbinden. Campari werkte samen met topfotografen Sanne De Wilde en Athos Burez om van een filter terug iets analoog te maken, om het dan toch digitaal te gebruiken. Je kan ze bestellen op de site, dus to be continued ;)

Plotify: maak een playlist van een film

F*ck “My Heart Will Go On!”. Niet helemaal tevreden met de soundtrack bij een film? Vul de titel in en ontdek hier welke muziek Plotify zou linken aan het script.

www.plotify.fun

Je slaapkamer inrichten via Twitter bot?

Tech-vlogger Michael Reeves weet niet veel van interieurvormgeving, dus liet hij zijn kamer versieren door zijn volgers. Hij legt alles uit in deze video:

Meer info:

Ook de hondjes van de Queen kakken op ‘t tapijt

Andy Goodwin is een fotograaf uit Chicago met een leuk project getiteld: “Lesser known moments in history”. Onlangs maakte hij de reeks “Queen for a day”, waarin je Queen Elizabeth ziet worstelen met alledaagse probleempjes. Trouwens volledig in CGI gemaakt, wat echt madness is!

Check zeker ook de “making of”.

The Making Of Operator 41 for Apple Arcade

Eén van de games op Apple Arcade is gemaakt door een ventje van amper 14. Wat deden jullie toen jullie 14 waren? Of ja nee, nevermind.

Minecraft op pootjes

Wij maar gaming-formats bedenken, en intussen wint YouTuber Liam Thompson het internet! Hij leert zijn hond minecraft spelen en het is best grappig.

Ook leuk om de impact te zien van een viral video. Vorige vrijdag had hij nog iets van een 8k abonnees, ondertussen 135k. Allemaal door 1 video.

Socialblade voor subscriber stats:

https://socialblade.com/youtube/channel/UCU5O8FCtOTI4BWhfHF2LHJw

† Begrafenis van een agency †

Het redelijk legendarische creative agency Barton F Graf werd onlangs ten grafve (sorry) gebracht. RIP.

FaceTime met sterren

Het succes van bekende nummers achterhalen? Joe Coscarelli van The New York Times doet het via FaceTime.

Move over, influencers. Hier zijn de curators

Curatoren dus, mensen die hun favoriete content delen op een authentieke manier. En niet omdat ze betaald worden om een bepaald product te verkopen. Ze zijn: unbiased, niet gelinkt en authentiek in hun recommendations. Ze hebben hun publiek opgebouwd op één kanaal, maar niet Instagram. Lees dus: wél nieuwsbrief, medium, YouTube en platformen als Patreon, Substack of donaties om hun rekeningen te betalen.

“The detectives, monsters, and racist waterfowl who’ve changed our world”

Slate maakte een lijstje van de 25 belangrijkste personages van de laatste 25 jaar. Ze zijn wel DDT vergeten.

Boekengame

“In vain I have struggled”, allez, nu kunnen we ook al gamend strugglen. Het klinkt onwaarschijnlijk maar men is er in geslaagd om een game te maken rond boeken. Meer nog, over literatuur, over taal… Verpakt in een puzzelspel word je ondergedompeld in kleppers als Pride & Predjudice, Alice in Wonderland,… Slim gedaan en het is eigenlijk echt plezant.

https://www.dearreadergame.com

Burger King Finland maakt komaf met small talk

Blijkbaar zijn Finnen heel introvert. Daarom heeft Burger King heeft de oplossing bedacht: een drive-trough waar je just niks moet zeggen.

De gekke Amerikaan en z’n eend Jerry

Uitsmijterke: Brendan Robert is een gekke Amerikaan (understatement), die op Tik Tok vooral zijn eend Jerry laat schitteren.

Creative Lab

Digitale inspiratie en inzichten van het Creative Lab van de VRT

Karen François

Written by

I like turtles

Creative Lab

Digitale inspiratie en inzichten van het Creative Lab van de VRT

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade