Die week op het net: te veel Donald Trump, maar gelukkig ook dingen over belangrijke personen zoals Logan Paul.

Het beste van ‘t internet, vers geplukt van de internetkersenboom. Of een appelboom, kan ook.

Anne Servaes
Jul 30 · 4 min read

Donald Trump loopt weer eens een blauwtje

Iemand heeft twee jaar geleden een vals embleem gemaakt voor de President of the United States, en President Trump een speech gegeven met dat verkeerde embleem op de achtergrond. Domme meneer Trump toch. Lachen geblazen!

Groot nieuws: de vogel van Logan Paul is vermoord

Je hoort het goed, dit is het grootste nieuwtje in YouTube-land en het is zeer triest. De vogel Maverick van Logan Paul (en tevens de mascotte van zijn merchandese) is vermoord. VERMOORD EN KOELBLOEDIG OPGEGETEN.

De vieze, vuile moordenaar in kwestie? Deze cutie:

Opgezet spel? Reclamestunt? Waarschijnlijk wel, Logan Paul kennende. Maar toch. Arme Maverick.

Pooooooolsiiiiiide (dit is echt heerlijk zomers)

Zin in zomerse muziek? En zomerse tv? En wil je terug naar de jaren 80? Look no further:

Het waarom, hoe en wat van dit project blijft redelijk onduidelijk. Drie kerels (die elkaar in het echt niet eens kennen), bouwden gewoon een online radiostation , gevuld met zomerse muziekjes. En meer moet dat niet zijn.

Blijft de geit leven, of toch naar het slachthuis?

In het nieuwe NPO3-programma ‘Travel with a Goat’ reizen iedere aflevering twee internationale influencers door een land waar ze nooit eerder zijn geweest. Terwijl ze van A naar B reizen, nemen ze een dier onder hun hoede dat uiteindelijk bestemd is voor de slacht. Na drie dagen chillen met hun dier moeten de foodies een beslissing nemen: gaan ze hun lieve viervoeter laten slachten of spreken ze een veto uit om het te laten leven?

Instagram test achtergrondeffecten in AR

Instagram is aan de slag gegaan met green screens. Zo kan je binnenkort je eigen achtergrond kiezen: sta je in de sneeuw, of toch onder palmbomen aan die helderblauwe oceaan? De eerste tests zien er alvast veelbelovend uit:

Creatief interactief op Instagram Story: Matti Meurisse

Interactieve verhalen zoals Bandersnatch zag je misschien al passeren op Netflix. Maar dat er niet altijd enorme budgetten nodig zijn om elke verhaallijn verschillende keren uit te werken, bewijst Matti Meurisse op zijn Instagram Story. Beslis mee over de stappen in het verhaal en we beloven je dat je nieuwsgierig wordt.

Als je eens héél veel tijd hebt en ook nog van geschiedenis houdt:

Hardcore History is geen podcast over de geschiedenis van hardcore muziek, maar eentje voor de hardcore geschiedenisfans. De afleveringen duren meestal drie tot vier uur en gedurende die tijd vertelt Dan Carlin meeslepend en in detail over een bepaald stuk uit de geschiedenis:

BorokovBorokov deed iets cool op Instagram

De band BorokovBorokov sloot maandagochtend om zeven uur de Gentse Feesten af. Ze verveelden zich zo hard, dat ze in aanloop van hun show het wachtwoord van hun Instagramaccount online smeten, zodat iederéén content kon posten. Interessant gegeven. En verrassend weinig piemels.

Hét bewijs dat Powerpoints wél cool kunnen zijn

Powerpoint suckt niet, jij suckt! Dat is de mening van Kenny Li, een tovenaar met Powerpoint. De MIT-student en entrepreneur houdt zielsveel van het programma en haalt er echt alles uit. Hij stopt z’n presentaties vol animaties, stuk voor stuk gemaakt met het programma zelf. NEEEEEEERRRRD.

The Lion King is plagiaat en iedereen weet het

The Lion King is terug, dus ook dit vergeten schandaal. De bekende Disney-klassieker is namelijk bijna een exacte kopie van het Japanse Kimba The White Lion. Komaan, Disney, beetje originaliteit (of op zijn minst credits) mag wel, nee?

Voor mij enkel de korst, alsjeblief

Op algemeen verzoek verkoopt een keten in New Jersey nu ook de korst. Als in: enkel de korst. Ik eet mijn korst nooit op (want je moet plaats bewaren voor het lekkere deel van de pizza), dus die van mij kan je hebben. Graag gedaan.

Zit Trump nu serieus twee keer in dit artikel?

Nee, ik doe het niet graag. Twee keer in hetzelfde artikel over President Trump schrijven. Eén keer is me eigenlijk al te veel. Maar deze moet er gewoon in. Een heerlijke Runescape meme. Again, graag gedaan.

Dag en bedankt, hé. Geniet van de week en van het leven want het is zomer!

Creative Lab

Digitale inspiratie en inzichten van het Creative Lab van de VRT

Anne Servaes

Written by

Digital Creative @ VRT Creative Lab

Creative Lab

Digitale inspiratie en inzichten van het Creative Lab van de VRT

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade