Die week op het net: vergeet The Lion King, Owl Kitty is the real thing! (En ook nog andere heel interessante dingen)

Het beste van ‘t internet, vers geplukt van de internetkersenboom. Of een appelboom, kan ook.

Anne Servaes
Aug 21 · 3 min read

Documentaires over oude videogames? Yes please

Deze Nederlander maakt op zijn YouTube-kanaal documentaires over videogames uit de jaren 80. Hij gaat all-out qua montage, 3D-grafiek en synth wave look. Zeker waard om eens te kijken!

Verstoppertje, maar dan op de radio

Greg en Grimmy van BBC Radio 1 spelen verstoppertje. Live. En jij moet helpen zoeken. Interessant format, en in deze video zie je hoe ze het precies hebben aangepakt:

Hoeveel poolijs heb jij al laten smelten?

Shameplane is een applicatie die berekent hoeveel poolijs er smelt als je een bepaalde vlucht neemt. Een tripje van Brussel naar New York? Zeven vierkante meter poolijs moet eraan geloven. Een echte eye-opener.

Een gemakkelijk spelletje voor designers, moeilijk voor de rest

Een spelletje voor de designers onder ons: staat het puntje mooi in het midden, of toch net niet? Van gemakkelijk naar moeilijk. Test jezelf!

Björk does it again

De nieuwste clip van Björk is weer een pareltje. Hij is van de hand van de Duitse designer Tobias Gremmler, die eerder ook al de clip voor “Tabula rasa” maakte.

Wie is Rogier Roeters en waarom is die zo geniaal?

Ontdekking van de week: Het Instagramprofiel van Rogier Roeters. Een mix van absurditeit, seks, poëzie en vreemde tekeningen: volgen die handel!

Coole posters van IKEA

IKEA doet het opnieuw. Deze originele posters houden op het eerste gezicht geen steek, en dat is ook de bedoeling. Een leuke manier om de in-elkaar-steek-dienst (is dat zelfs een woord?) van IKEA in de verf te zetten.

History Bombs legt de Koude Oorlog uit in één take

De geschiedenis van de Koude Oorlog, uitgelegd op muziek én in één take. (Al zitten er volgens mij toch een paar stiekeme cuts in). Desalniettemin: straffe productie van History Bombs!

De formatienota, maar dan begrijpbaar gemaakt

Lees tussen de lijnen van de formatienota van Bart De Wever. Het is een zeer simpel concept van De Tijd, maar wel op een erg heldere manier gebracht, om duiding te geven bij een hoop moeilijke tekst.

Schnuggs: Spicy Chicken Nuggets

De ‘ad of the week’ gaat naar McDonalds, want de fastfoodketen komt op de proppen met een nieuwe stunt: het start een fake fashion brand om hun nieuwe nuggets te promoten. Meet: Schnuggs, compleet mét campagne gericht op 16 tot 24-jarigen.

Negative Space: een stop motion pareltje

Deze video is een pareltje in de wereld van stop motion, en terecht genomineerd voor een Oscar. Zeker het kijken waard:

Man steekt zijn kat in films

Owl Kitty is een internet famous kat die in heel wat films schittert. Niet omdat het beestje een rol kreeg, maar wel omdat haar baasje heel goed kan monteren.

Man maakt overdreven epic edits van bokswedstrijden

RayRod Da Gawd heeft naast een fantastische Instagram-naam ook een set fantastische special effect skills. Die gebruikt hij om herhalingen van bokswedstrijden en MMA-gevechten tienduizend keer epischer te maken:

Dit is zeer grappig:

En dat is ook meteen het einde van het internet deze week. Toedels!

Creative Lab

Digitale inspiratie en inzichten van het Creative Lab van de VRT

Anne Servaes

Written by

Digital Creative @ VRT Creative Lab

Creative Lab

Digitale inspiratie en inzichten van het Creative Lab van de VRT

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade