Die week op het net: verlengd weekend special!

Karen François
Oct 31 · 4 min read

Het beste van het web, met 16 GRATIS tips om het lang weekend door te komen

1. Ga op dagtrip naar de zuurdesembibliotheek

Atlas Obscura is een website die obscure en soms lugubere toeristische bestemmingen verzamelt. Ze hebben ook een YouTube-kanaal, en daar ontdekten we dat er in Sankt Vith een zuurdesembibliotheek is. Interessant kanaal om te volgen!

2. Pak een stift, ga naar buiten

Want hey, blijkbaar hoort vandalisme niet per se rude te zijn. Zo schattig!

Meer lieve woorden hier:

3. Neem deel aan de oorlog tussen Tims en Toms

Op Reddit heb je een subreddit voor mensen die Tim heten, en eentje voor alle Toms. Sinds kort liggen de twee subreddits verwikkeld in een smerige meme oorlog. Het is een verhaal vol verraad en drama, het verslag van de frontlinies vind je hier:

4. Lach met het Olympisch Embleem

Het Olympisch embleem voor Parijs 2024 is er…

… En er werden gelijk 2024 memes over gemaakt op Twitter! We zien de gelijkenis met het Tinder-logo anders ook wel.

5. Leer hacken

CNN-reporter Donie O’Sullivan spreekt af met ethisch hacker Rachel Tobac en hij laat haar zijn gegevens zoeken. Binnen de kortste keren heeft ze allerhande informatie te pakken. Niet door online zijn accounts te proberen hacken, maar door gewoon over de telefoon naar bedrijven te bellen (!). “Online in accounts inbreken is moeilijker en moeilijker, maar over de telefoon leven we nog in de middeleeuwen qua authenticatie.”

6. Maak een PIXAR-parodie op Tik Tok

De ident van Pixar kent iedereen wel:

Daar zijn de laatste weken een pak parodieën van verschenen op Tik Tok. Onze favoriet:

7. Leer de eerste Amerikaanse Hooligan kennen

Vice zocht én vond de eerste Amerikaanse hooligan, het lijkt bijna een sketch:

8. Maak een einde aan al je echtelijke ruzies

Deze robots zetten vlotjes IKEA-stoelen in elkaar. The future is now.

9. Probeer geld te slaan uit je data

We maken allemaal data en die data is geld waard. Veel geld. Maar wie is eigenaar van al die informatie? Wij niet, helaas. Maar computerwetenschapper en futurist (en ook gewoon zalig weirde dude) Jaron Lanier heeft een radicaal plan om dat onrecht te fixen. Hij legt het uit in een interessant drieluik van The New York Times:

10. Word een hypebeast

Bye Hipsters, ‘t is nu aan de hypebeasts.

They’ve replaced scuffed Vans with upmarket athletic shoes. Their apartment (owned) smells like sandalwood. This is how they evolved.

11. Leg je smartphone aan de kant

Ben je onze blog aan’t lezen op de smartphone? Dan mag het. Maar voor de rest: Google introduceert “Digital Wellbeing Experiments”. Dit zijn een aantal apps die mensen moeten helpen om minder tijd te spenderen op hun smartphone.

12. Leer Japans schrijven

Nieuw experiment van Google Creative Lab dat nieuwe manieren onderzoekt om via AI met video te communiceren. Testjes in het experiment zijn bijvoorbeeld Japans leren schrijven en het spellen van Amerikaanse staten. ‘t Is verlengd weekend voor iets, hé.

13. Bekijk de wereld op een andere manier

Overview is een lopend project dat gebruik maakt van satelliet- en luchtfoto’s om een nieuw perspectief op de wereld te tonen. Heel mooi!

14. Bouw domme shit

Een talk van op Nordic.js, door Sara Vieira. Een beetje een rare vogel, die het belang uitlegt van domme shit bouwen. Kunnen we alleen maar supporten!

15. Make de homeknop great again!

Het swipen wordt Trump te veel: hij wil de homeknop terug. Vandaar de noodkreet op Twitter.

En daar wil je sowieso meer over lezen, toch? Gelukkig kan dat hier.

16. Richt je slaapkamer in via Twitter: deel 2

Deel 1 vind je in onze vorige blogpost. Toch even opfrissen: techvlogger Michael Reeves weet niet veel van interieurvormgeving, dus liet hij zijn kamer versieren door zijn volgers. Dit is het resultaat.

Fijn verlengd weekend hé. Tenzij je naam Tim is. En niet vergeten: your mom is a nice lady.

Creative Lab

Digitale inspiratie en inzichten van het Creative Lab van de VRT

Karen François

Written by

I like turtles

Creative Lab

Digitale inspiratie en inzichten van het Creative Lab van de VRT

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade