Die week op het net: waarom iedereen over Cats praat, waarom ‘chinfies’ een ding zijn en waarom zelfs glasblazen interessant kan zijn

Het beste van ‘t internet, vers geplukt van de internetkersenboom. Of een appelboom, kan ook.

Anne Servaes
Jul 23 · 4 min read

Die ene trailer waar iedereen een mening over heeft

Ja, het hele internet heeft deze trailer gezien. Cats is de filmversie van de musical, met héél veel bekende mensen. En het hele internet heeft er een mening over. Meer slecht dan goed, overigens. Als je de uitzondering bent die de trailer nog niet zag: voilà.

En als je nog wat meningen van het internet wil zien, ook voilà:

Virale meningitis? Vijf sterren!

The Anthropocene Reviewed is een podcast waarin meesterverteller John Green aspecten van onze menselijke planeet recenseert op een schaal van 1 tot 5 sterren. Hij praat over dingen als de teddybeer, de grottekeningen van Lascaux, pizza hawaii en virale meningitis. Green propt zijn verhalen vol interessante weetjes en overgiet alles met een lekker cynische saus. Elk verhaal eindigt met een score van 1 tot 5 sterren voor het onderwerp in kwestie. Spoiler: virale meningitis krijgt maar 1 op 5.

Heerlijke podcast, heerlijke verteller. Beluisteren die handel.

De maanlanding, maar dan in AR

Dit jaar vieren we de 50e verjaardag van de maanlanding. Dankzij de AR app JFK Moonshot zit je zelf op de eerste rij:

Ja, zelfs glasblazen kan interessant zijn

Dankzij dit programma is bewezen dat je écht overal televisie over kan maken, zelfs over glasblazers. Maar als je erover nadenkt: glasblazers combineren met een oerklassiek reality concept als de afvallingsrace (denk aan “ The Great British Bake Off”, Belgium’s Got Talent, enz.) is minder gek dan het lijkt.

En dat alles verpakt in korte afleveringen van 23 minuten:

Waarom Bavo en Pauline leuk zijn

Trouwens, over interessant gesproken: Bavo en Pauline maken nog steeds fijne filmpjes op de Tour de France. Zeker checken, die handel, dat topduo is hilarisch. Zeg dat ik het gezegd heb.

De nieuwe TikTok hype: shit aan je voeten hangen

Mijn collega schreef het zo op, en ik kan het eigenlijk niet beter verwoorden. Kijk gewoon, het is hilarisch:

Iedereen in één Autochess versie

Hét game-genre van het moment is Autochess, een soort van strategisch schaakspel. Team Fight Tactics, de Autochess versie van League of Legends is één van de grootste en een of andere slimme kerel heeft nu een Twitch-kanaal waar alle kijkers tegelijk het spel spelen. Twitch plays Pokemon, maar dan een pak ingewikkelder dus!

Stranger Things, maar dan in anime

Je ooit al afgevraagd hoe Stranger Things eruit zou zien in een geanimeerde versie? Well, look no further:

Chinfies zijn hilarisch

Deze vrouw maakt overal funny selfies met dubbele kin. Love it.

Wat wil een gevangene zien?

Een heel cool fotoproject van de organisatie Photo Requests from Solitary. Gedetineerden die al lang in de gevangenis zitten krijgen de kans om op deze website een verzoek in te dienen van een beeld dat ze zouden willen zien.

Enkele mooie voorbeelden hier:

Black to life: over de zwarte Britse geschiedenis

Black to life is een reeks van video’s die portretten van de zwarte mens toont in de Britse geschiedenis van de tijd van de Tudors tot nu. De deelbare video’s tonen de expertise van BBC als koningen van het kostuumdrama met een moderne toets die de link maakt met een fashion shoot en een heel moderne voice over. Interessant om te bekijken!

En tot slot: deze kan ik je niet onthouden:

Operazangeressen als dial-up modems:

En operazangers als scheepshoornen:

Tot volgende week!

Creative Lab

Digitale inspiratie en inzichten van het Creative Lab van de VRT

Anne Servaes

Written by

Digital Creative @ VRT Creative Lab

Creative Lab

Digitale inspiratie en inzichten van het Creative Lab van de VRT

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade