Irene, of hoe ik een virtuele versie van mezelf creëerde

Wat als je tegen jezelf kon babbelen aan de hand van wat je ooit zelf tikte in een chatgesprek? Ik probeerde het uit. O ja, ik ben trouwens Tim, creative coder bij VRT Creative Lab.

Tim Broddin
Feb 13 · 4 min read

Voor een project met VRT Creative Lab moest ik onlangs alle data die Facebook over mij had downloaden. Het viel me meteen op dat ik de afgelopen 13 jaar nogal wat heb zitten chatten.

De gesprekken herlezen voelde als een coming-of-age-verhaal van adolescent naar volwassene (of toch min of meer). Exen en de bijhorende drama’s passeerden, maar ook wilde feesten en andere uitspattingen. Hoogtes en laagtes uit mijn leven van mijn 23 tot mijn 36.

Ik vroeg me af wat het zou geven als ik al mijn chatgesprekken prijsgaf. Bovendien haalde ik inspiratie uit “Be Right Back”, mijn favoriete aflevering van de fictiereeks “Black Mirror”. Daarin bestelt een weduwe een virtuele kopie van haar overleden man, gebaseerd op alles wat hij ooit gezegd heeft. Dat donkere, dystopische uitgangspunt, gekoppeld aan mijn nieuwsgierigheid over mijn eigen chats, was het beginpunt van Virtuele Tim Broddin.

Uitdaging: kan ik mezelf in een chatbot steken?

Maar deze aanpak faalde glorieus. Ik huurde bij Google een server en liet die 72 uur lang kauwen op alles wat ooit tegen mij gezegd is en mijn antwoorden daarop. Dit was het resultaat:

AI vindt alles grappig.

Mijn gratis Google Credits waren ondertussen op, dus liet ik de AI-piste varen. Het zag er niet naar uit dat er ooit iets zinnigs uit zou komen, en hoewel het GPT2-algoritme veelbelovend is, had ik geen zin om nog eens dagen te moeten wachten om uiteindelijk onzin te lezen.

Andere boeg

Sorry ex-collega Anne Servaes.

Zodra mijn algoritme en bijhorende backend klaar waren, begon ik aan de voorkant een website te bouwen. Daarvoor koos ik NextJS, het next level framework voor React.

OK, even tussendoor. Serieus, als je met React bezig bent, stop dan met create-react-app en stap over naar NextJS. Het laat je server-side renderen en static sites genereren, zonder dat je er moeite voor moet doen. En je hebt ook gratis hosting door het bijhorende platform Zeit Now.

In de front-end stak ik ook enkele kleine details waar ik al lang mee wou experimenteren, maar geen geschikt project voor vond, zoals particles.js en Dark Mode.

Ta-daaa!

(Bijna) overal Tims

Enkele dagen na lancering zijn er nog niet (te) veel gênante dingen gelekt. Maar wie weet vind jij wel iets?


Er ging trouwens ook een versie voor iOS en Mac komen, maar Apple was niet zo onder de indruk van mijn app:

Jammer.

Maar misschien gaat Apple zijn opmerking herzien als blijkt dat deze post duizenden handklapjes krijgt en het leger fans van (Virtuele) Tim Broddin gestaag groeit.

Creative Lab

Digitale inspiratie en inzichten van het Creative Lab van de VRT

Tim Broddin

Written by

Creative Lab

Digitale inspiratie en inzichten van het Creative Lab van de VRT

More From Medium

More on Vrt Creative Lab from Creative Lab

More on Vrt Creative Lab from Creative Lab

Hoe wij brainstormen vanuit ons kot, met Excel

More on Vrt Creative Lab from Creative Lab

More on Vrt Creative Lab from Creative Lab

Tech Time van Tim, aflevering 3

16

More on Vrt Creative Lab from Creative Lab

More on Vrt Creative Lab from Creative Lab

Die week op het net: 20 leuke dingen om (thuis!) te doen

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade