[CẬP NHẬT] CrossFi DApp hiện có chức năng người vay tiền

CrossFi SEA
CrossFi_Official
Published in
2 min readSep 6, 2021

--

Ứng dụng CrossFi DeFi vừa được cập nhật với chức năng được nhiều người tìm kiếm để vay. Nếu bạn nhấn vào biểu tượng buger ở trên cùng bên phải của DApp, bây giờ bạn sẽ thấy tùy chọn [Vay] ở đầu danh sách.

Màn hình Vay sẽ hiển thị cho bạn lãi suất APY của Khoản vay, Số tiền vay tối thiểu và Tỷ lệ Cầm cố và bên dưới bạn có các nút [Vay] và [Trả nợ] để lấy và hoàn vốn trong các khoản vay. Có một nút [Cầm cố lưu trữ] trên màn hình để cam kết sử dụng số nút của bạn.
Thông tin khác trên màn hình hiển thị tài sản sFIL của bạn và cả Tổng tài sản sFIL trên thị trường. Nhấn nút [Danh sách người được ủy thác] sẽ hiển thị cho bạn danh sách những người đã cam kết tham gia nhóm sFIL.

Vì vậy, hãy tiếp tục và đưa trò chơi DeFi của bạn lên một tầm cao mới. Trao quyền cho việc nắm giữ FIL của bạn bằng cách cung cấp cho họ khả năng thanh khoản bằng cách sử dụng sFIL và kiếm lợi nhuận thông qua APY hấp dẫn bằng cách cho vay và đi vay tài sản.

CrossFi là một giao thức chuỗi chéo cung cấp tính thanh khoản cho bạn để đặt cược và phần thưởng cho Filecoin.

Để biết thêm thông tin mới nhất từ dự án của chúng tôi, vui lòng kiểm tra tại đây:

Homepage: https://www.crossfimain.com

Twitter: https://twitter.com/globalcrossfi

Medium: https://medium.com/@CrossFiVietnam

Telegram: https://t.me/crossfimain_vn

CrossFi DApp Address: dapp.crossfimain.com

CrossFi Whitepaper: https://docs.crossfimain.com/

--

--