(Thông báo) Bạn có thể trao đổi giữa BSC CRFI và ERC20 CRFI

CrossFi SEA
CrossFi_Official
Published in
1 min readSep 6, 2021

--

CRFI là một mã thông báo dựa trên ERC20 do CrossFi phát hành, với tổng số 100 triệu.

Địa chỉ hợp đồng: 0x8848812bd31aeee33313c10a840ffc3169078c5b

Phương thức trao đổi:

1. Người dùng giữ BSC CRFI, chuyển Token đến địa chỉ đổi thưởng sau: 0x72d24466A20cF494fE02b12F9B831Eba31cD9A08

Bạn sẽ nhận được Mã thông báo CRFI ERC20, nơi sẽ có sự chậm trễ của mạng là 12 giờ.

2. Người dùng nắm giữ ERC20 CRFI, chuyển Token đến địa chỉ trao đổi sau: 0xba412479aBb00023CeA89e2995BB57A74e31D785

Bạn sẽ nhận được BSC CRFI Token, và độ trễ của mạng trao đổi sẽ là 12 giờ.

Vui lòng đảm bảo không chuyển nhầm địa chỉ.

Địa chỉ gốc của hợp đồng ERC20 là: 0xb011fa47989a2e025616ed9c79298aaa5fd18115, không lưu hành trên thị trường sẽ được chuyển đến địa chỉ tiêu hủy.

Để biết thêm thông tin mới nhất từ dự án của chúng tôi, vui lòng kiểm tra tại đây:

Homepage: https://www.crossfimain.com

Twitter: https://twitter.com/globalcrossfi

Medium: https://medium.com/@CrossFiVietnam

Telegram: https://t.me/crossfimain_vn

--

--