Crowdfunding moet volwassen worden, maar wat houdt dat in?

Column van Mark

Ik las het de afgelopen maanden regelmatig: ‘De crowdfundingsector moet volwassen worden’. Voor velen houdt dit in dat er onafhankelijke ratings moeten komen, de rendementen in verhouding moeten staan met de risico’s en er meer transparantie is over defaults. Maar gaat volwassen worden niet veel meer over de realiteit onder ogen durven komen?

Mark Laagewaard — algemeen directeur CrowdAboutNow

Het risico van ratings
Het onder ogen durven komen van de realiteit begint bij de ratings. De realiteit is dat investeren in kleine MKB-ondernemingen risicovol is. Om de simpele reden dat er weinig buffers zijn om klappen op te vangen, veel kleine mkb-ondernemingen voor hun succes afhankelijk zijn van een paar belangrijke werknemers (die uit kunnen vallen) en het veelal gaat om nieuwe plannen die zich vandaag de dag nog niet bewezen hebben. Het gevaar van het gesimplificeerd weergeven van deze risico’s in één cijfer of letter is dat investeerders zich onvoldoende bewust zijn dat deze risico’s nog steeds bestaan. Er wordt teveel vertrouwd op de nauwkeurigheid van de rating. 
 
 Zo concludeerde de AFM onlangs naar aanleiding van hun onderzoek onder de investeerders van vijf crowdfunding platforms dat 50% van de investeerders het risico van crowdfunding mogelijk onderschat. Hoe investeerders de risico’s inschatten verschilt per platform. Zo schat 58% van de investeerders op CrowdAboutNow de kans dat het mis gaat realistisch, tegenover een 31% op het gemiddelde platform, beduidend lager. Wellicht omdat wij er bewust voor kiezen niet te werken met ratings, omdat er op die manier verkeerde verwachtingen worden geschept? Dat wij op een andere manier werken resulteert zich ook in het aantrekken van een bepaalde investeerder. Zo vind je op CrowdAboutNow vooral de feel-good investeerder, dit is een investeerder die graag bedrijven ondersteunt, rendementen behalen minder belangrijk vindt en zich bewust is van het risico.

Hoge rentes
De realiteit is ook dat hoge rentes ondernemers opzadelen met een hoge druk om snel af te lossen. In veel gevallen is het voor MKB-ondernemers een enorme last om een dergelijke rente te dragen en brengt het hun voortbestaan in gevaar. Is het niet verstandiger als ze gebruik maken van hun creativiteit en ook andere niet-financiële extra’s bieden en hiermee een groep aanspreken die mee doet omdat ze achter het plan van de ondernemer staan? Daarbij komt dat investeerders zich door de hoge rentes al rijk gerekend hebben voor ze zich verdiept hebben in de risico’s, wat wederom resulteert in het blind varen op ratings die onvolledig zijn.

Default percentages
En de realiteit is tot slot dat wanneer we ons teveel blindstaren op default percentages we crowdfunding alleen toegankelijk maken voor een handjevol beleggers en ondernemers. Namelijk, de belegger die in staat is om te spreiden over tientallen projecten en de ondernemer met een bewezen trackrecord en een kredietwaardigheid die de belegger aanstaat. Jagen we dan niet de investeerder weg die bereid is voor een paar honderd euro het risico te nemen omdat hij enthousiast is over de plannen van een ondernemer en wil bijdragen om de droom waar te maken waar deze ondernemer jarenlang voor geknokt heeft?

De uitdaging is om als sector het verhaal over risico’s en defaults eenvoudig over de brug te brengen, deze niet in één cijfer of letter proberen te vangen en transparant te zijn over de realiteit. Anders bestaat het gevaar dat we het contact verliezen met de mensen die voor de ondernemer en zijn plan het meest belangrijk zijn: de personen die bereid zijn om, ondanks alle risico’s die er zijn, ondernemers te helpen hun droom te realiseren.

Meer lezen over de risico’s, defaults en herstructureringen? Bekijk onze pagina over risico’s.