Land in zicht voor Vallei Vis

Harm en Jeroen voor het proef bassin

Soms lopen dingen anders dan gepland, maar dat hoeft niet altijd verkeerd uit te pakken. Jeroen Schuphof en Harm Luisman gingen begin 2012 crowdfunden voor de start van een duurzame viskwekerij. Drie jaar later is de kwekerij er nog niet, maar zijn alle investeerders wel terugbetaald en is er zicht op een goede locatie. ‘We gaan door!’

Papier en vis

Vallei Vis zou zich vestigen bij een papierfabrikant. Op het eerste gezicht een gekke combinatie. Maar papier en vis hebben gemeen dat er voor beiden veel water en warmte nodig is. Dus naast een papierpers gedijt een visje eigenlijk heel goed en kunnen reststoffen een tweede bestemming krijgen. Pure milieuwinst voor het papier en de vis, dus.

Een warm bad

Voor de bouw van de kwekerij hadden de mannen een flinke financieringsvraag. Ze besloten naast een bancaire lening en starters subsidies, te gaan crowdfunden. €30.000 vroegen ze aan de crowd en 93 investeerders gaven er gehoor aan. ‘Iets minder dan de helft waren bekenden van ons, zij legden wel hogere bedragen in.’ aldus Harm. Harm en compagnon Jeroen waren overweldigd door de leuke reacties. Ook leverde het waardevolle contacten op, zoals een bedrijf dat aanbood hen te helpen met de techniek van de installatie. Na de crowdfunding mochten investeerders langskomen bij het proef systeem. ‘Het was inspirerend om iedereen te ontmoeten!’

Oude impressie van ontwerp kweeksysteem

Zoektocht

Met voldoende financiering en vol goede moed zetten Harm en Jeroen de gesprekken met de papierfabriek voort. Helaas ging het moeilijker dan voorzien: de papierfabriek werd overgenomen door een nieuwe eigenaar en die besloten na lang wikken en wegen dat er toch geen plaats was voor Vallei Vis. ‘De directie koos een andere weg en daar pasten wij niet meer bij.’ Dit alles gebeurde in 2013, een jaar na de crowdfunding. De heren gingen op zoek naar andere fabrieken. ‘In eerste instantie keken we naar papierfabrieken, maar vervolgens ook andere locaties waar we milieuwinst konden halen.’ Dit resulteerde in twee jaar lang gesprekken voeren bij fabrieken, waterschappen en andere partijen.

Een goede afloop

Ondertussen tikte de klok door en kwam het moment dat de lening naar investeerders terugbetaald moest worden. ‘Gelukkig hebben we inkomsten gemaakt met de visverkoop uit onze proef bij de papierfabriek en hadden we nog het geld van de innovatieprijs uit 2011.’ Zo lukte het dus om iedereen op 30 december 2015 zijn inleg met 16% rente terug te geven. Hier kwamen leuke reacties op, sommige investeerders hadden het niet verwacht. Bovendien kon Harm positief nieuws melden: ‘We zijn nu met drie locaties in gesprek. En we hebben er echt een goed gevoel bij!’

Tweede ronde

Zodra de plek definitief is, zullen de mannen opnieuw gaan crowdfunden. ‘Crowdfunding blijft een integraal onderdeel van onze financiering. Het geeft ons ook echt een goed gevoel’. Een groot deel van de investeerders heeft al aangeven graag weer mee te werken. ‘Het zou super zijn we dit jaar met onze investeerders wel de droom van een duurzame kwekerij kunnen realiseren!’ Harm en Jeroen zetten dus gewoon door. ‘En ik beloof dat we ons de pleuris zullen werken om het voor mekaar te krijgen!’