Campagne Academie
Published in

Campagne Academie

Het belang van een goede voorbereiding

Kriterion Monrovia, Liberia

“Toen we het hadden over onze plannen om te gaan crowdfunden waren veel mensen verbaasd over het hoge doelbedrag van €50.000, en vroegen ze zich af of het niet te ambitieus was. Laat dit je niet ontmoedigen: het is in jouw handen en als jij het wilt halen, kan je het halen!”

De campagne voor dit project was georganiseerd door twee teams van Young Urban Achievers (YUA) in Liberia en Nederland. Het team in Monrovia, Liberia, bestond uit vijf studenten: Pandora, Hawa, Jackie, James en Eddie. Zij voerden de campagne in samenwerking met het Nederlandse team om zo hun eigen cinema te kunnen openen. Liberia heeft recentelijk nog een burgeroorlog meegemaakt en gevochten tegen het Ebola-virus, en de economie is daar nog van bij aan het komen. Als gevolg hiervan is de werkgelegenheid schaars, vooral voor net-afgestudeerden zonder werkervaring. Daarom proberen studenten te werken naast hun studie en het filmhuis Kriterion Monrovia geeft daar de mogelijkheid voor. Daarnaast is het een mooie ontmoetingsplek voor jonge mensen waar ze nieuwe mensen kunnen ontmoeten en ideeën kunnen uitwisselen.

The Campaign video of Kriterion Monrovia

“Campagne voeren bleek een ’24/7, 7 dagen-per-week-ding’ te zijn. We konden echt merken welke dagen we minder actief waren: mensen doneerden minder op die dagen. We hebben geleerd dat we het ons niet kunnen permitteren niets te doen voor een paar dagen, wat intensief kan zijn. Aan de andere kant word je voor iedere inspanning snel beloond — dat werkte erg motiverend!”

Het mooie aan crowdfunding is, in onze ogen, hoe het mensen samenbrengt in een community. Dit is ook wat de initiatiefnemers van Kriterion Monrovia ervoeren tijdens hun campagne. Het aantal mensen die ze bereikten met hun campagne en de betrokkenheid en het enthousiasme gaf hen de motivatie en adrenaline om door te gaan.

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store