Campagne Academie
Published in

Campagne Academie

Stap 3: Maak een campagneplan en bedenk leuke beloningen

Hoe bereik en overtuig je de mensen in jouw netwerk om bij te dragen aan je project? Dat doe je met een goed campagneplan en leuke beloningen. In dit filmpje vertellen we je er alvast meer over.

Bedenk voor je campagne met welke online en offline acties je mensen in jouw netwerk enthousiasmeert om bij te dragen aan jouw project. In een campagneplan bedenk je wanneer je welke acties uitvoert, een goede voorbereiding maakt je campagne makkelijker en succesvoller. Bouw het slim op: begin met het persoonlijk benaderen van je intimi en ga dan pas via social media je kennissenkring benaderen. De ideale looptijd van je campagne is 30–60 dagen. Door bij verschillende bedragen beloningen te geven maak je het aantrekkelijker om een donatie te doen, en stimuleer je dat mensen een hoger bedrag geven.

Slimme opbouw van je campagne

Hoe goed je idee ook is, mensen investeren pas in jouw crowdfundingproject als ze geloven dat het een succes wordt. Stuur je jouw campagne aan je hele netwerk, maar staat er nog helemaal geen geld op de teller? Dan denken veel mensen, nog niemand heeft een donatie gedaan, misschien het geen goed idee dus ik wacht wel even. Net als een leeg terras of een straatartiest waar nog niemand is. Slim is om stil te beginnen en je vrienden, familie en trouwe fans persoonlijk te benaderen zodat je een goede start maakt. In de tweede fase maak je een groter netwerk van collega’s, leden van je sportvereniging en Facebook-vrienden enthousiast om mee te doen. In de laatste fase van je campagne kun je mensen bereiken die je nog helemaal niet kent door lokale media in te zetten. Alledrie de stappen, in de juiste volgorde, zorgen ervoor dat jouw campagne een succes wordt. Lees meer.

Een campagneplan met leuke online en offline acties

Met leuke, creatieve en inspirerende acties trek je aandacht voor je initiatief en maak je het leuk om bij te dragen aan je crowdfundingcampagne. Om mensen te prikkelen en te betrekken bij je project moeten je acties goed verspreid zijn over de campagneduur en aansluiten bij je project en doelgroep. Maak van te voren een planning met daarin elke week minimaal een offline en twee online acties en zorg dat je alvast taken verdeelt. Zo komt niemand voor verrassingen te staan tijdens de campagne en heb je al een hoop acties achter de hand. Lees meer.

Originele beloningen

Met originele beloningen maak je het nog leuker om bij te dragen aan een project. Met een symbolisch bedankje, een uitnodiging voor de opening of een product betrek je supporters bij je project. En beloningen kunnen er voor zorgen dat meer mensen een donatie doen of een hoger bedrag doneren. Best belangrijk dus. Wees creatief en verplaats je in je publiek: waar zou jij geld voor over hebben? Bedenk 5 tot 7 beloningen voor bedragen van €10 tot €500. Lees meer.

Klik op de knoppen om naar de andere artikelen in stap 3 van de Academie te gaan
Klik op de knoppen om naar de andere stappen in de Academie te gaan

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store