Image for post
Image for post
www.pistoncalendar.com

Amikor egy ötletből valóság lesz

Csáki István
Nov 30, 2014 · 3 min read

Előre is bocs, kicsit hosszú lett, de le szerettem volna írni az egész sztorit ☺

Történelem

2010 környékén járunk, amikor is elkezdtek nagyon érdekelni a motorsport versenyek. Mindegy volt hogy kettő, négy vagy több kerék, egyszerűen leültetett a tv elé mégha elég unalmas is volt néha.
Aztán le-lemaradtam eseményekről mert nem tudtam mikor van!! Persze elmehettem volna a bajnokság weboldalára, hogy megnézzem mikor lesz a futam, majd felírhattam volna a naptárkámba hogy figyelmeztessen, de ehhez azért túl kényelmes vagyok.

Én csak azt szerettem volna hogy egy felületen lássam a nagyobb bajnokságok futamait, mondjuk egy naptárban ahol ki-be tudom kapcsolni a megjelenítésüket. Azért ez már egy félkész ötletnek hanzik, nem?

Kerestem ilyen megoldást a neten, de nem találtam, így hát leírtam magamnak egy doksiba az alap működést, majd hozzá álmodtam mit kellene még tudnia.

Alap ötlet

Szóval az alap ötlet kb annyi volt hogy legyen egy naptár kimenet, amiben megjelennek események például a WTCC, DTM, Formula 1 bajnokságokból, aztán ha ezeket még tudjuk kezelni típus szerint mint például “Pálya versenyzés”, “Túraautó” az fél siker. A felhasználó valahogy kapcsolhassa ki-be a bajnokságokat a naptárból, és kész is vagyunk ☺

Aztán teltek múltak a hetek, hónapok meg az évek de nem lett az egészből semmi, mint ötlet az megmaradt és amikor tudtam pátyolgattam de munka az nem folyt eközben.
Idén tavasszal fordulat állt be a projektben, amikor Bálint kollégámnak vázoltam az ötletet és azt mondta betársulna a projektbe és szívesen megtervezi a siteot, mert neki is tetszik az alapötlet.

A név

Aztán lett egy remek terv, az alapötlet kicsit csiszolódott persze mert Bálint is beletette a kreativitását, hozott ötleteket amik beépültek a projektbe, de volt még egy kérdés, hogy fogják hívni? Ezen ugyanis eddig nem gondolkodtam, csak hogy lesz egy site ami azt mutatja amit szeretnék, de hogy mi a neve, na azon nem.

Végül tanakodtunk és abban maradtunk hogy a piston calendar megfelelő név lehet, a domain is elérhető, piston is van minden járműben (piston magyarul dugattyút jelent).. Aztán persze jött a Formula E, de e miatt nem akartam új nevet keresni ☺

Akkor fejlesszük le

Miután meglett a terv elkezdtem embert keresni a projekthez. Tudtam hogy a projekt egy részét meg tudom én is csinálni de sokminden lesz amihez developer kell, olyan akinek van frontend tapasztalata. Meg is kerestem pár arcot, de volt aki az ár, volt aki a stílus miatt nem jöhetett számításba.
Kollégák közt is körbekérdeztem nincs e valakinek ismerőse akit ajánlana, mire jött Vince az ajánlatával, hogy ő is betársulna, mert neki is tetszik az ötlet. Mivel 1,5 éve dolgozom Vincével, tudtam hogy elnyertem a legjobb fejlesztőt a projektre akit csak akarhattam volna.

Úgy kezdtünk neki hogy legyen egy alap ami működik, megjelenik, a userek tudják nézegetni, használni, aztán majd későbbi iterációkban fejlesztgetünk rajta. Ezért is nem törődtünk elsőre a mobil megjelenéssel, vagy a valóban hasznos emlékeztető funkcióval. Mert lesz az is ☺

Események összeszedése kézi feladat sajnos, nincs egy tiszta feed vagy bármi amiből importálhatnánk őket, így ez monkey job, de ha már egyszer megvan, meg is tudjuk osztani, szóval ez is egy jövőbeni feladat.

Az első commit 2014–08–25.-én történt, azóta további 272 commit született eddig (Vince 149, én 124 db), de itt nem állunk meg. De mi lesz még?

  • lista nézet a naptár megjelenés mellé

Köszönetnyilvánítás

Köszönöm a munkát Bálintnak, aki nélkül nem lenne a projekt az, ami.
Köszönöm a munkát Vincének, aki minden nap motívál, hogy jobb legyen a projekt.

Köszi srácok, kimondhattalanul boldog vagyok hogy segítettetek elérni nekem ezt, és magam mögött tudhatlak titeket a projektben.

S végül a projekt itt megtekinhető

Web: www.pistoncalendar.com
Social: twitter.com/pistoncalendar

csakiistvan web

Webbel kapcsolatos dolgok

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store