ÇSTech
Published in

ÇSTech

Önbellekleme (Caching) : Terminoloji

Önbellekleme hakkında bilinmesi gereken terimler

https://www.webtekno.com/images/editor/default/0002/82/674234aacfa4b207bc20a8df3c936c361c159be0.jpeg

Önbellekleme Nedir?

Photo by Eduardo Soares on Unsplash

Önbelleklemenin Avantajları Nelerdir?

Önbelleklemenin Dezavantajları Nelerdir?

Önbellekleme Stratejileri Nelerdir?

İhtiyaç Anında (On-demand | Pulling)

İhtiyaç Öncesi (Prepopulating | Pushing)

Saklama Yerine Göre Önbellek Tipleri

Bellek İçi (In-Memory) Önbellekleme

Dağıtık (Distributed) Önbellekleme

Veri Yaşam Süresi (Invalidation)

Kesin Süreli (Absolute Time)

Kayan Pencere (Sliding Window)

Veri Silme Prosedürleri (Eviction)

Uzun Zamandır Erişilmeyeni Sil (Least Recently Used | LRU)

En Yakın Zamanda Erişileni Sil (Most Recently Used | MRU)

En Az Erişim Olanı Sil (Least Frequently Used | LFU)

Konumlarına Göre Önbellekleme Tipleri

İstemci Taraflı Önbellekleme (Client-Side)

Hizmet Sağlayıcı Taraflı Önbellekleme (Server-Side)

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store