Hvordan ruster vi studerende til at skrive en god akademisk opgave?

Vellykket projekt på Aarhus BSS styrker de studerendes skrivekompetencer

af Mette Kastberg Lillemose

Spørger man Tine Wirenfeldt Jensen, ph.d. og cand.mag., med 15 års erfaring som underviser og konsulent inden for akademisk skrivning, er der ikke noget entydigt svar på overskriftens spørgsmål:

”Fagene er ikke ens og de forskellige fagdiscipliner former kravene til de opgaver, de studerende skal skrive. Derfor må alle indsatser på området tage afsæt i en meget tæt dialog med det enkelte fag”.

Tine har med stor succes i efteråret 2015 og foråret 2016, i samarbejde med institutterne på Aarhus BSS, afviklet ikke mindre end 60 workshops om akademisk skrivning for studerende. Målgruppen var BA- og kandidatstuderende ved Aarhus BSS.

Photo: Aarhus BSS Kommunikation

Det var Center for Undervisning og Læring (CUL), der i efteråret 2015 blev inviteret til at bidrage med forslag og kommentarer til et udviklingsprojekt, specielt rettet mod at styrke studerendes akademiske skrivekompetencer. Projektet blev finansieret via strategiske midler og CUL stod for at formidle kontakten til Tine.

Ifølge Tine har en af de største styrker ved projektet været, at alle forløbene blev tilrettelagt i tæt samarbejde med fagene og med udgangspunkt i netop deres ønsker og behov:

”Studieledere undervisere og flere steder også instruktorer og studievejledere har prioriteret at gå ind i en dialog om lokale udfordringer og behov. Det har gjort det muligt at planlægge workshops, som de studerende oplever som meget relevante for netop dem”

Fremsdriftsreformens betydning

Fremdriftsreformen har betydet, at der stilles større krav til de studerendes grad af studieintensitet og at betingelserne for at skrive speciale har ændret sig:

”Fremdriftsreformen betyder, at det er vigtigere end nogensinde, at de studerende kan afkode kravene til en akademisk opgave og at de har redskaber til at organisere skrivearbejdet effektivt”

Derfor har de afholdte workshops sat fokus på akademisk argumentation, effektive akademiske skrive- og arbejdsprocesser, samt brugen af feedback og vejledning.

Varm modtagelse hos både studerende og undervisere

Tilbagemeldingerne fra de institutter og studerende, der tog imod tilbuddet, er meget positive:

På Institut for Økonomi siger både professor Anders Grosen, der er koordinator for HA og cand.merc.- og studieleder Erik Strøjer Madsen:

”Der har været meget stor tilfredshed med projektet både hos os uddannelsesansvarlige og fra de studerendes side. Derfor har vi også valgt at gentage forløbet her i foråret. ”

Matilde Molgier, der i efteråret fulgte en specialeworkshop siger om sit udbytte af at deltage i tre workshops:

“Jeg var enorm glad for at deltage i kurset. Selve opbygningen var rigtig fin, fordi man kom igennem flere forskellige faser af specialeskrivning, lige fra problemformulering til skriveblokering og effektive formuleringer. Jeg har siden kurset kigget slides igennem flere gange, og jeg har brugt flere af værktøjerne under specialeskrivning. Jeg vil helt sikkert anbefale, at alle fremtidige kandidatstuderende får tilbudt kurset.” Mathilde Molgjer, specialestuderende.

Den positive tilbagemelding fra de studerende er fremgået af de gode evalueringer, som projektet har fået og som viser, at der er et stort behov og potentiale for den videre udvikling af tilbud til de studerende.

Fortsat fokus på skriftlighed på Aarhus BSS

Den 3. maj holdt Tine oplæg om projektet på en inspirationsdag om efterårets uddannelsesudviklingsprojekter på AU. Her fremhævede hun, at projektet gennem evalueringer fra de studerende har bidraget med en masse viden til fagene i forhold til det videre arbejde på området:

”Projektet har ført til, at der er blevet sat fokus på, hvordan man arbejder med at opbygge de studerendes skrivekompetencer igennem hele uddannelsen. Det er man ved at justere på flere steder, og det er for mig at se nok det vigtigste udbytte af projektet. ”

På Dansk Universitetspædagogisk Konference d. 18. maj fremlagde Tine Wirenfeldt Jensen og prodekan for uddannelse Per Andersen erfaringer fra projektet under titlen: Udvikling af studerendes akademiske skrivekompetencer — en indsats på fakultetsniveau.

For nærmere information eller indgåelse af aftaler kontakt Tine Wirenfeldt Jensen

I samarbejde med CUL kan institutterne på Aarhus BSS rekvirerer særlige kurser og forløb alt efter behov. Kontakt os pr e-mail.

Følg os på Twitter, Medium eller besøg vores webside for nyheder og artikler

Center for Undervisning og Læring er en universitetspædagogisk forsknings- og udviklingsenhed ved Aarhus BSS, Aarhus Universitet