Creski muzej / Povratak na poznate obale!

Palača Arsan // Ribarska ulica 7, p.p. 28, HR-51557 CRES // e-mail: creski.muzej@cres.hr // Ravnateljica: Jelena Dunato


Projekt Cultural Regeneration je pokrenut kako bi se institucijama u kulturi dala analiza poboljšanja poslovanja i ideje za efektivne inovacije koje su unutar budžeta institucije. Autori su stručnjaci područja kulturalnog menadžmenta koji pokušavaju unaprijediti i revitalizirati institucije kulture kako bi se povećao njihov udio u turizmu.


POVIJESNO- USTROJSTVENI OSVRT

Creski muzej je osnovan 1910. godine i smješten je u palači Arsan. Palaču je sagradio biskup Antun Marcello Petris početkom 16. stoljeća. Upravo u to vrijeme, nakon propasti Osora, grad Cres postaje ekonomsko, političko i sakralno središte otoka i arhipelaga. Nakon obnove 2006. godine taj je prostor konačno postao reprezentativni muzejski prostor, uz to da se još čeka ovršenje izgradnje muzejske čuvaonice u susjednoj zgradi. Muzej ima osam ustrojenih zbirki. Stalni postav Creskog muzeja još je u fazi pripreme pa povremenim izložbama nastoji predočiti sve segmente života jednog prostora koji, uz sve specifičnosti zatvorene otočke sredine, živi od antičkih vremena. Od 2015. godine, Creski muzej više nije u sastavu POU Mali Lošinj, nego je postao samostalna ustanova kojoj je osnivač Grad Cres.

LOKACIJA

ZBIRKE MUZEJA:

Arheološka zbirka — U Arheološkoj zbirci se prikuplja, čuva, obrađuje i prezentira pretpovijesne, antičke i srednjovjekovne predmete s područja otoka Cresa i cresko-lošinjskog akvatorija.

Etnografska zbirka— U Etnografskoj zbirci se prikuplja, čuva i obrađuje raznolika građa koja ilustrira običaje i način života a creskom području. U zbirci se nalaze predmeti svakodnevne uporabe, nošnje, poljoprivredni i ribarski alat, nastali u rasponu od 18. do 20. stoljeća.

Numizmatička zbirka — U Numizmatičkoj zbirci se prikuplja, čuva, obrađuje i prezentira novac u razdoblju od 2. do 20. stoljeća.

Kulturno-povijesna zbirka— U Kulturno-povijesnoj zbirci se prikupljaju, čuvaju, obrađuju i prezentiraju predmeti primjenjene umjetnosti, namještaj, slike, glazbeni instrumenti, oružje, liturgijski pribor i djela sakralne umjetnosti. Zbirka je vezana na teritorij otoka Cresa i ilustrira razdoblje od 16. stoljeća kada Cres postaje centar arhipelaga do 20. stoljeća.

Zbirka heraldike— U Zbirci heraldike se prikupljaju, čuvaju, obrađuju i prezentiraju grbovi, medalje i plakete od 16. do 20. stoljeća.

Tehnička zbirka — U Tehničkoj zbirci se prikupljaju, čuvaju, obrađuju i prezentiraju strojevi, alati, mehanizmi i uređaji iz 19. i 20. stoljeća.

Zbirka starih knjiga— U Zbirci starih knjiga se prikupljaju, čuvaju, obrađuju i prezentiraju knjige nastale u vremenskom rasponu od 16. do početka 20. stoljeća i koje uglavnom pripadaju ostavštinama creskih plemićkih obitelji Moise, Colombis, Petris ili su stečene putem donacija creskih građana i ustanova. Knjige su uglavnom na latinskom i talijanskom jeziku.

Zbirka Varia — U Zbirci varia se prikupljaju, čuvaju, obrađuju i prezentiraju raznorodni predmeti iz svakodnevnog života.

+ Dokumentacijska zbirka

POSLOVANJE MUZEJA:

Iz izvješća o radu za 2017. godinu je izdvojeno:

 • Nastavljen je rad na novoj koncepciji stalnog postava: pregledavanje, razvrstavanje i izbor građe
 • Dovršena cjelokupna revizija muzejske građe
 • Deset izložbi u godini s popratnim događanjima
 • 2.700 posjetitelja
 • Uređenje muzejske čuvaonice

ANALIZA GLAVNIH SEGMENATA MUZEJA

Promocija i pozicioniranje

“Oglašavanje vršimo na facebook stranici i webu Grada Cresa kao i u medijima.” ( Eduard Dajčman, muzejski tehničar).

Promocija muzeja je ograničena brojem komunikacijskih kanala. Predlaže se, da se promotivne aktivnosti osvježe novim platformama i idejama unutar budžeta muzeja.

Primjeri uspješnog PR-a: sudjelovanje u projektu 27 susjedstava (Rijeka 2020.-Europska prijestolnica kulture) s temom Revitalizacija stare jezgre. Sudjelovanje u županijskom projektu „Muzeji zajedno“ te projektu FOR Cres.

Izvori financiranja

Grad Cres kao osnivač, u svom proračunu za 2018. godinu s projekcijom za 2019.-2020. godinu predlaže 1.024.000,00 kn za poslovanje muzeja + 5% povećanja do 2020. godine. U 2017. godini muzej je stabilizirao poslovanje.

Graf 1. / Graf 2. // Financijska izvješća za 2015;2016;2017.

Ulaznice

 • Odrasli 10,00 Kn
 • Djeca 5,00 Kn
 • Umirovljenici, studenti, učenici 5,00 Kn

POLITIKA I MENADŽMENT:

Iz Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Creskog muzeja vidljiva je struktura radnih mjesta:

PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA CRESKOG MUZEJA Članak 13.
U Muzeju su, uz ravnatelja, zaposleni viši kustos, muzejski tehničar i čistačica (na ½ radnog vremena). Također je u 2017. planirano primanje jedne osobe na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, ako bude zainteresiranih kandidata. — PRIJEDLOG PROGRAMA RADA CRESKOG MUZEJA ZA 2017. GODINU

Unique Selling Point: ?


🎯 Insight:

Prema informacijama najmanji grad u Primorsko-goranskoj županiji po ukupnom broju stanovnika je Grad Cres s 2.879 stanovnika. Tijekom zimskoga dijela godine sve komercijalne djelatnosti pa tako i turizam gotovo zamiru. (TZ web)

Trenutna osnovna obilježja turističkoga razvojnog stanja otoka Cresa i Lošinja definirana su kupališnim turizmom koji je temeljni oblik ponude i razvoja otoka. Iz navedene turističke orijentacije proizlazi vrijeme turističke aktivnosti u prostoru (ljetna kupališna sezona), osnovni tipovi turističkih objekata (kampovi, turistička naselja, hoteli i privatni apartmanski smještaj srednje kvalitete ponude i usluga), profil gostiju (većinom srednje platežne moći), ponuda i kvaliteta turističkih usluga (usluge u otvorenim i zatvorenim prostorima većinom srednje dodane vrijednosti). (Grofelnik)

Prema podacima Turističke zajednice grada Cresa može se zaključiti kako potencijal za nove posjetitelje leži u kampovima. (no pun intended) Potrebno je provesti anketu prema vlasnicima kampa, kasnije i tijekom sezone prema samim turistima kako bi se prepoznale navike potencijalnih posjetitelja.

Graf 1./ Graf 2. // TURISTIČKA ZAJEDNICA
GRADA CRESA
GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU
OSTVARENA TURISTIČKA NOĆENJA PO SUBJEKTIMA // TZ GRADA CRESA
GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU

Održivi turizam na hrvatskim otocima trebao bi dovesti do podizanja kvalitete života stanovnika otoka, što bi za posljedicu imalo smanjenje depopulacije i sveukupni društveno-gospodarski razvoj otoka.

Brend:

Tijekom analize muzeja otežano je shvaćanje brenda stoga se predlaže definiranje jasne strategije razvoja brenda Creskog muzeja nakon provedenih analiza (SWOT; PEST; …) Svakako bi u strateškom planu naglasak trebao biti na pozicioniranju muzeja kao važnim dijelom turističke ponude grada.

Logo:

Pogled s obale je uvijek bio pun avantura i priča koje su ljudi nosili s putovanja. (literatura Rukonić; Strčić) Svaki novi dolazak na poznate obale nosio je i unikatnu priču. Predlaže se dinamični logo inspiriran poviješću grada i regije. Osnovni oblik je minimalistički gdje se negativni prostor loga se ispunjava događajima koji se organiziraju.

Web stranica:

Idejni primjer web stranice by: Cultural Regeneration

Predlaže se pokretanje web stranice muzeja gdje će se na jednom mjestu moći pronaći sve informacije ali i jednostavnije pratiti pokazatelji uspješnosti poslovanja. Alati na modernim web stranicama imaju mogućnost praćenja, analize i promocije ključnih informacija prema ciljanoj publici.

Pristupačnost:

Muzej nije vidljiv prosječnom zainteresiranom turistu (visual guidelines) te informacije o pristupačnosti osobama s posebnim potrebama nisu lako dostupne.

Guerilla kampanja

S obzirom na budžet muzeja osim oglašavanja predlaže se guerilla kampanja. Koristeći okvir loga može se napraviti fizički okvir nalik na social media razglednice gdje se posjetitelji mogu fotografirati s prirodnim ljepotama i dijeliti na svojim profilima.

Idejna kampanja: Plaža kampa - Social Media okvir

Jedini način na otok i s otoka je — trajekt. Kao monopolistički način cjenovno pristupačnog prijevoza predlažemo oglašavanje na navedenoj liniji:

Trajekt: MALI LOŠINJ — ILOVIK — SUSAK — UNIJE — MARTINŠĆICA — CRES — RIJEKA/ Brzobrodska linija Br. 9308

Način održivog financiranja muzeja

 • Prodaja suvenira: Cres — No stress
 • Suradnja s ugostiteljskim objektima — kultura kao dio ljetne atmosfere
 • Muzej kao Influencer! — izvor relevantnih informacija o životu na otoku
 • Navesti cijene ulaznica u protuvrijednosti valute euro
 • Indiegogo kampanja za neke izložbe: (opcionalno)
 • EU fondovi (opcionalno: troškovi +-)

🔮Što u sljedećih 5 godina?

 • Stanovnici otoka u crowdsourcing procesu ideja i događaja tijekom cijele godine — muzej kao institucija koja daje dodatnu vrijednost života na otoku.
 • Povezivanje s projektom Dock Culture — jedinstveni projekt koji može biti pokretač kreativne industrije na otoku
 • Muzej kao storyteller grada/ otoka ne samo unutar četiri zida muzeja
 • Zgrada muzeja kao coworking prostor za kreativce u centru grada po pristupačnoj cijeni

📚Izvori

*Stavovi, analize i prijedlozi izneseni u studiji slučaja i komentarima su osobni stavovi autora. Studije slučaja su prijedlozi za poboljšanje poslovanja analizirane institucije, ne negativna kritika na dosadašnje poslovanje!