Düz dünya ve Ekinoks

Ekinoks (gün-tün eşitliği, gece-gündüz eşitliği veya ılım olarak da bilinir), Güneş ışınlarının Ekvator’a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. Yılda iki kez tekrarlanır — İlkbahar Ekinoksu ve Sonbahar Ekinoksu. (wikipedia)

Bu normalde düz dünya modeli içinde cevabı tam net verilmemiş ve problem olarak kalan bir sorudur.

Öncelikle Düz Dünya modelindeki haritada güneşe ve güneşin sınırlarına bakalım:

AE Projection Map & Sun Path for June

Genellikle Düz Dünya haritasını, güneşi ve güneşin sınırlarını bu şekilde tasvir ederler ve sizde araştırma yaparken buna denk gelmiş olabilirsiniz.

Bunu gördüğünüzde gece gündüz eşitliğini güneşin bu sınırları ile mümkün olamayacağını düşünürsünüz ve aklınızda bir soru olarak kalır.

Normalde yukarıda gördüğünüz resmin değerleri doğrudur fakat yalnız belli aylarda. Bu konuya temas etmediğim fakat Güneş, Ay, Gece ve Gündüzü ele aldığım bir video çekmiştim. Bu videoda bahsettiğim ve bu konuya temas eden noktaları burada başlıklar altında toplayacağım.

Güneş Gündüz değildir, Ay’da Gece

Bizim yaşadığımız ve yaratıcının koyduğu bu düzende güneş gündüzü temsil etmiyor. Aynı zamanda ayda geceyi. Bununla alakalı Kur’an’ı Ker’im’de her zaman 4 farklı eleman olarak zikredilirler. Fakat işin manevi kısmını bir yana bırakıp biraz daha maddesel yaklaştığımızda şöyle bir video aydınlatıcı olabilir:

Bu videodaki bilgilerle anlıyoruz ki, bizim gündüz dediğimiz aydınlık güneşten gelmiyor. Güneşte bir aydınlatıcı/ısıtıcı fakat Gündüz’ün kendi karakteri Güneş’in kendi karakteri var.

Güneşin boyutu değişiyor

Güneşin belli zaman aralıkları ile boyutunun değiştiğini gözlemleyebiliyoruz:

Sonuç

Güneşin değişmeyen bir boyutu ve sınırı olsa Ekinoks dediğimiz şeyi açıklayamayız. Fakat yukarıdan öğrendiğimiz bilgiler ile Güneşin boyutunu değiştirdiğini ve Gündüzün Güneş ile farklı şeyler olduğunu biliyoruz. Bunun sonucunda ise Ekinoks ve daha da ilerisinde güneşin sınırlarının olmadığı yerlerde gündüzü bu şekilde açıklayabiliyoruz.

Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin. (3:27)
Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O’dur. Bunların her biri kendi dairesinde dolaşmaktadır. (21:33)
Görmedin mi ki, Allah geceyi gündüze sokuyor, gündüzü geceye sokuyor. Güneş ile ayı da emrine boyun eğdirmiştir. Her biri belirli bir süreye kadar akıp gidiyor. (31:29)
O, geceyi gündüze sokuyor, gündüzü de geceye sokuyor. Güneşi ve ayı emrine âmâde kılmıştır. (35:13)
Ne güneşin aya çatması yaraşır, ne de gece gündüzü geçebilir; onların her biri kendi yörüngesinde yüzerler. (36:40)
O, gökleri ve yeri hak ile yarattı, geceyi gündüzün üstüne sarıyor, gündüzü de gecenin üstüne sarıyor. Güneşi ve ay’ı emrine âmade kılmış,her biri belli bir süreye kadar akıp gitmektedir. (39:5)

timeanddate.com sitesinden alınıp AE projeksiyon kıvamına getirilip timelapse tadında Güneş, Ay, Gündüz ve Geceyi ve akıp gittikleri yolu, birbirine ‘sokulmalarını’ buradan izleyebilirsiniz:

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.