Growth Ekibi Kimdir?

Bir organizasyonun büyümesi ve başarılı olabilmesi kendi içinde belirlediği hedeflere göre değişkenlik gösterebilir. Büyüme evresine geçebilmesi için ise bir önceki yazımda belirttiğim gibi ürün/market uyumu, zamanlama, kullanılacak araçların belirlenmesi ve entegrasyonu gibi bir dizi kriterin olgunlaşması gerekiyor. İşte bu noktada oluşturacağınız growth ekibi yapılması gerekenleri belirli bir konsept çerçevesinde hayata geçirerek büyümeyi yakalamanıza ve bunu sürdürülebilir kılmanıza olanak tanır.

Organizasyon içerisinde farklı departmanlara ve ekiplere sahip olabilirsiniz. Oluşturulacak Growth ekibinin üyeleri de bu departmanlara ait kişilerden oluşalabilir. Bu ekipler arasındaki en önemli farkı Growth perspektifi oluşturacaktır.

Growth Hacking konseptinin rastgele hamleler ile yapılamayacağını, belirli bir plan dahilinde, analitik araçlar vasıtası ile gözlem ve test teknikleri ile harmanlanması gerektiği savı DAM Growth Hackers’ın büyüme altyapısı anlayışının temellerini oluşturuyor. Bu noktada Growth ekibinin organizasyon içerisindeki önemli bir görevine de değinmiş oluyoruz: Planlama

  • E-ticaret siteniz üzerinden daha fazla satış yapmak isteyebilirsiniz,
  • Mail listenizi genişletmek isteyebilirsiniz
  • Marka bilinirliğinizi arttırmak isteyebilirsiniz
  • Kendi topluluğunuzu yaratmak isteyebilirsiniz.

Her birini “hayırlısı” diyerek olmasını bekleyemezsiniz. Bazı aksiyonları almalı, eksiklerinizi tespit etmelisiniz. Bunu yapmanın en sağlıklı yolu ise sağlam temeller üzerine oturtulmuş plan yapmaktır.

Nasıl yapılacağına dair DMMP Modeli ve Sistem İçerisinde AARRR yazılarımızı okuyabilirsiniz. Bu planlamalar dahilinde amaçlarınızı net şekilde belirleyebilir, bu amaçlara ulaşmak için gerekli aksiyonları ve izlemeniz gereken metrikleri netleştirebilirsiniz. Böylece büyüme sürecinde karşılacağınız muhtemel sorunları önceden öngörebilirsiniz.

Planlama evresinde inşa edilecek gözlem teknikleri de growth sürecinde ekibe zaman kazandırabilir. Belirlenen stratejik hamlelerin işlevselliğini günden güne test ederek olumsuz bir durumda eforunuzu boşa harcamamış olursunuz.

Hamlelerin işlevselliğinden bahsetmişken, Growth ekibinin bir diğer önemli sorumluluğuna; Test ve Optimizasyon sürecine de değinmek istiyorum. A/B testi, Cohort Analizi ve Hipotez testini etkin ve doğru şekilde uygulayan ekipler minimum hata ile büyüme yolunda ilerleyecektir. Growth ekibinin genel sorumluluklarına dair Andrew Chen’in yazısını okuyabilirsiniz.

Growth ekibinin neler yapacağı konusunda fikriniz az çok oluştu şimdi sıra ekibi oluşturmaya geldi. Brian Belfour yazısında Growth ekibinin sahip olması gereken özellikleri rollere göre ayırarak kılavuzu oluşturmuş.

Growth Ekibinin Prensipleri:

  • Her zaman en iyiyi hedefleyin,
  • Organik büyümeyi hedefleyin,
  • Veriler herşeyi söylemez, yorum gereklidir,
  • Kazanmaya odaklanın,
  • Growth(büyüme) asla bitmez.

Ekibin içerisinde kimler bulunmalı? Neler yapacak? Okumaya devam edin…

Veri Analisti: Büyüme sürecinizi hızlandıracak stratejik kararları ve fikirleri veri odaklı yaklaşım ile ekip üyelerine sunar. Tüm ekibin net anlayabileceği şekilde gözlemlenecek metrikleri ve KPI’ları belirler sonrasında takibi için dashboard oluşturur. Uygulanan stratejik hamlelerin verimliliğini ölçmek için test sonuçlarını analiz eder ve yorumlar.

Tasarımcı: Ürünün tamamında yer alan front-end tasarımları ile ilgilenir. Temel hedef kullanıcı deneyimini olabildiğince üst seviyede tutmaktır. Mailing, Landing page veya blog sayfası ile ilgili bir tasarım yapılacaksa alternatifleri ile birlikte hazırlanıp testler sonucunda en verimli hangisi ise onunla yola devam edilir. Bu testler sonucunda bir diğer hedefte kullanıcı ile etkileşimi arttırmak olmalıdır.

İçerik Editörü: Sadece anahtar kelime ve SEO odaklı optimizasyonlar değil, farklı içerik ve kategori türlerini de kapsayacak araştırmalar yapılmalıdır. Katacağınız her değer sektörünüzde bir adım öne geçmenizi ve ziyaretçileriniz ile daha fazla etkileşim şansı yaratmanızı sağlayacaktır.

Büyüme Mühendisi(Growth Engineer): Genellikle büyük organizasyonlarda görülen bu ünvan diğer growth ekipleri ile koordine şekilde çalışmayı hedefler. Özellikle aktivasyon ve bağlılık metriklerini geliştirmeye yönelik stratejileri değerlendirip büyüme sürecini olumsuz etkileyecek friksiyonları ortadan kaldırmak için çalışırlar.

Teknik Pazarlama(Technical Marketing): Burada amaç hazırlanan içeriklerin ve ürün/hizmetin ilgili kanallarda mümkün olduğunca yayılması ve yeni kullanıcı sayısının arttırılmasıdır. Tespit edilen yeni kanallar için hipotez testleri geliştirilir ve uygulanır. Ayrıca farklı analiz araçları kullanılarak sorunun kökenine inilmelidir.

Organizasyon içerisinde ki rol ve sorumluluklarından bahsettiğimiz Growth ekibi ile ilgili gerçek hayattan bir örnek ile yazıya devam etmek istiyorum. Facebook çoğumuzun bildiği üzere Growth Hacking konusunda başarılı bir firma. Peki Growth ekibi nasıl çalışıyor merak ediyor musunuz? Andy Johns’un konuyla alakalı yazısının tamamına Quara üzerinden ulaşabilirsiniz. Burada ana hatları ile özetlemeye çalışacağım.

Analitik ve Data: Growth ekibinin sorumluluklarından birisi de veri israfını önlemektir. Doğru soruları sorarak growth sürecini neyin destekleyeceğini, daha fazla kullanıcıya nasıl ulaşılacağını ve mevcut kullanıcıları nasıl daha memnun edileceğini öğrenmeye çalışır. Facebook’ta da durum bundan farklı değil.

Ürün Geliştirme: Ürün/market uyumunu yakalamak Growth Hacking konsepti için anahtar hedeflerden birisidir. Bunu yakalamak için ise kullanıcı yorumları etkin şekilde değerlendirilmeli ve gerekli aksiyonlar alınmalıdır. Facebook’un özellikle mobil tarafta sürekli güncellemeler ile karşımıza çıkmasının “kafasına estikleri” için olduğunu mu sanıyorsunuz?

Edinim(acquisition): Ürün/hizmeti daha fazla kişiye ulaştırmak için ilgili kanallarda(SEO, e-mail, AdWords vb.) gerekli çalışmaları yapıyorlar.

Kültür: Growth odaklı düşünce şeklinin Growth takımının diğer ekiplerden en önemli farklı olduğunu yazının başında belirtmiştik. Veri odaklı karar alma mekanizmalarının organizasyona entegrasyonunda Growth ekipleri kritik role sahiptir.

İnsan Kaynakları: Birçok start-up için bu mümkün olmasada(Growth ekiplerinin iş yükü nedeniyle tavsiye etmesekte) Facebook büyük yetenekleri keşfetmek için Growth ekibini kullanıyor.

Mobil Gelişim: Mobil cihazların yerini artık tartışmıyoruz değil mi? Facebook bunun önemini yıllar öncesinde kavrayan ve mobil kullanıcılar için sürekli yenilikler sunan firmalardan.

Özetle

Gördüğünüz gibi Growth ekibinin organizasyon içerisinde temas ettiği nokta sayısı bir hayli fazla. Oluşturacağınız ekibin verimli çalışabilmesi için kurumun, çalışmaların amacına ulaşabilmesi için ise Growth ekibinin öncelikle büyüme odaklı düşünce yapısına sahip olması gerekmektedir. Bir diğer önemli nokta ise çalışmalarını sağlıklı yapabilmeleri ve büyümeyi sürdürülebilir kılmaları için planlama ve test süreçlerine gereken önemi vermeleridir. Yapılacak planlama dahilinde rollerin ve sorumlulukların belirlenmesi ayrıca gerekli noktalarda ekibe desteğin verilmesi büyüme sürecinizi pozitif yönde etkileyecektir. Growth ekibinizi oluştururken yukarıda örneğini verdiğim Facebook gibi başarılı firmaları örnek alabilirsiniz hatta hedeflerinize göre farklı pozisyonlarda ekleyebilirsiniz. Unutmamalıyız ki her Growth hikayesi kendine özgü zorluklar ve fırsatlar içerir.

Herkese Başarılar!


Originally published at www.damgh.com on May 21, 2015.