Unilateral lukning af Hum Inf

Som det fremgår i diverse aviser, står bacheloruddannelsen Humanistisk Informatik til at blive lukket, efter at deres akkreditering er blevet afvist af Akkrediteringsrådet. Rapporten er endnu ikke offentliggjort, så derfor vil jeg undlade at spekulere over hvorfor. Selvfølgelig kender vi problemerne, som de blev præsenteret sidste sommer, og selvfølgelig er en kritik fra et censorkorps den værste kritik man kan udsættes for som studie.

Indtil videre vil jeg bare påpege det groteske i, at afgørelsen ikke kan ankes. Det er et enormt demokratisk problem, at en offentlig instans fuldstændig uimodsagt og unilateralt kan afskaffe uddannelser. En sådan ordning burde ikke være mulig i et demokratisk samfund, da det tillader korruption og aftalt spil. Så længe der ikke findes en ankeprocess, kan man ikke stole på de afgørelser Akkrediteringsrådet træffer.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Steen Christiansen’s story.