Das Mag zoekt een nieuwe Suus — Vacature PR & Marketing!

Solliciteren bij onze uitgeverij kan tot 1 juni

Team Das Mag in de Spree tijdens het Das Mag Festival Berlijn 2016 (foto: Maarten van der Kamp)

Iedereen is vervangbaar — zeggen ze. Suus deed de PR & marketing van onze uitgeverij en schreef veel van onze teksten (zoals de persberichten). Totdat Suus haar sluimerende studiewensen niet langer kon onderdrukken en we ons PR-wonderkind verloren aan een studie Voedselfilosofie in Kopenhagen. Daarom zoeken we per 1 september een nieuwe Suus, die:

  • Haarfijn weet hoe je in een pakkende one-liner een prachtige nieuwe roman pitcht
  • Meteen ziet welke pers daarbij past en die direct gaat béllen :)
  • Puntige teksten kan schrijven

Ben jij dat (32–40 uur)? Mail dan voor 1 juni je CV (max. een A4) naar isabel@dasmag.nl. Eveneens stuur je een zelfgeschreven persbericht (max. 300 woorden) over Das Mag of een van onze boeken. Het is aan jou om een goed onderwerp en invalshoek te bedenken. Het persbericht hoeft niet te gaan over iets wat daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, zolang het maar plausibel is.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Toine Donk’s story.