Big data i badanie naruszenia prawa.

Nie wszyscy pamiętają aferę Enron, która zakończyła się największym bankructwem w historii Stanów Zjednoczonych. Wyspecjalizowane narzędzia analizy wielkich danych przysłużyło się do analizy milionów danych w róznych formatach a przede wszystkim analizie emaili. Dzisiejsze technologie analizy big data pozwoli przeanalizować emiale ze skrzynek wszystkich pracowników I połączyć działania Prezesa Enron z praktyką insider trading. Dane stały się głównym materiałem dowodowym w sądzie.

Więcej na https://www.palantir.com/2012/07/palantir-legal-intelligence-analyzing-the-enron-emails/

Show your support

Clapping shows how much you appreciated DataBeat’s story.