Czym DataBeat Was przekona!

O niekwestionowanej wadze mechanizmów Big Data pisaliśmy już wielokrotnie. Tym razem postaramy się przybliżyć Wam jak działa samo narzędzie Data Beat.

Data Beat to nowoczesny system informatyczny Business Intelligence do zarządzania, przetwarzania oraz analizowania danych przedsiębiorstwa w formule SaaS, z modułem wyższego rzędu Big Data. Jego główna funkcja polega na zbieraniu danych, przetwarzaniu, prezentacji i interpretacji.

E-usługa Data Beat udostępnia przedsiębiorcom zaawansowane narzędzia analityczne. Po raz użyto algorytmu analizy wyższego rzędu, aby analizować dostępne dane pod kątem korelacji, jak również przygotowywać raporty zbiorcze wskazujące trendy i prognozy rynkowe. Zastosowana technologia in-memory processing pozwala dokonywać szybszych obliczeń, z wykorzystaniem algorytmów kompresji danych.

Naszym celem było stworzenie narzędzia które zapewni użytkownikowi niezawodne funkcjonalności, dopasowane nie tylko do jego potrzeb, ale również do nieustająco zmieniających się potrzeb rynku. Tak stworzono mechanizm działający w oparciu o programowanie zwinne. Pozwala ono na szybkie poszerzanie funkcjonalności e-usłgi. System jest rozbudowywany w ramach kolejnych iterakcji, co zapewnia bieżącą rozbudowę kolejnych elementów programu, bez destabilizacji działania.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated DataBeat’s story.