Innowacje w sprzedaży a obsługa klienta

Innowacje w sprzedaży a obsługa klienta, było hasłem przewodnim debaty zorganizowanej w ramach VII edycji konkursu PNSA. Event odbył się 28 kwietnia w siedzibie Google Polska w Warszawie, a za wartość merytoryczną spotkania odpowiadała Prezes Polish National Sales Awards, Pani Elżbieta Pełka oraz dziennikarz ekonomiczny telewizji Polsat, Pan Ernest Bodziuch. W trakcie spotkania nie tylko postawiono dźwięcznie brzmiącą tezę, iż analityk BigData to jeden z bardziej sexy zawodów nadchodzącego dziesięciolecia, ale również starano się odpowiedzieć na pytania — jak właściwie do czego służy BigData, jak właściwie korzystać z możliwości które daje oraz jakie są wiodące trendy rynku e-commerce i narzędzia sprzedażowe.

W trakcie spotkania uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń z ekspertami oraz poznania najciekawszych zagadnień związanych z branżą i nowymi technologiami.

Spotkanie przypieczętowała prezentacja przygotowana przez Google Polska, wspierana narzędziami Google Analitics, obrazująca światowe trendy e-commerce oraz przewarzające zachowania konsumenckie w sieci. W prezentacji położono nacisk na

Wzajemne przenikanie się i uzupełnianie świata wirtualnego ze światem rzeczywistym. Zwrócono uwagę na redefinicję pojęcia sprzedawca. Dzięki możliwościom oferowanym przez Big Data i ich umiejętnym wykorzystaniu, konieczne jest tworzenie mocno spersonalizowanych ofert dopasowanych do indywidulanych potrzeb każdego z klientów. Jednak należy pamiętać, iż umiejętna analiza, interpretacja oraz integracja danych pochodzących z różnych źródeł wymagają także odpowiedniej wiedzy i umiejętności.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated DataBeat’s story.