DataBulls
Published in

DataBulls

DataBulls İlk Etkinliğini Düzenliyor!

DataBulls ilk etkinliği ile sizlerle buluşmak için çok heyecanlıyız!

23 Kasım Salı Günü 19:30–21:00 (GMT +03:00) saatleri arası için kimseye söz vermeyin; çünkü #DataBullsSpeakUp’ta Başarılı Veri Güvenliği Projeleri oluşturmanın sırlarını siber güvenlik camiasının değerli isimleri Onur Korucu ve Gokhan Polat bizimle paylaşacak. Onur Korucu Gokhan Polat ☀️

Etkinlikte; Kerem U.’un moderatörlüğüyle, organizasyonların güvenlik yapısının güçlendirilmesine yönelik gerçekleştirilen veri güvenliği projelerinden beklenen verimin elde edilebilmesi için dikkate alınması gereken ilkeler hakkında konuşacağız.

Birlikte Hangi Sorulara Yanıt Bulacağız?

-Siber Güvenlik Projeleri tasarlarken hangi ana noktalara dikkat etmemiz gerekir?

-Organizasyonumuzun güvenlik yapısının güçlendirilmesi için neler yapabiliriz?

-Başarılı bir veri güvenliği organizasyon şeması nasıl yapılır ve nasıl anlaşılır?

-”Başarılı Veri Güvenliği Projelerinin 7 İlkesi Nedir?”

Gelin 23 Kasım Salı Günü 19:30–21:00 arasında hep birlikte keşfedelim!

Bağlantıdan etkinliğimize kayıt yaptırabilirsiniz.

Biz DataBulls olarak çalışmalarımızı, bilgi ve deneyimlerimizi sizlere aktarmak için çok heyecanlıyız. “Bilgi”yi paylaşarak çoğaltacağız ve veri güvenliği ekosistemini ortak çalışmalarımız ile güçlendireceğiz.

#DataBulls #SpeakUp ile #veri #güvenliğinin A’sından Z’sini konuşmaya geliyoruz.

--

--

--

We write to bring the right information, to make it accessible to everyone.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Yağmur Şahin

Yağmur Şahin

Co-Founder of @DataBulls | Data Privacy Analyst/Consultant at Kazient Privacy Experts | Inspirational Leader | London 📍

More from Medium

SHAWSCOPE VOL. 1: SHAOLIN TEMPLE Cinapse Roundtable Reviews

The First Queue Bypass Method I Found for Footlocker.com

Project 1 — The Animal

Development tools offered by the Aleo project