Pagpalambo sa Edukasyong Pinansyal sa Pilipinas Pinaagi sa DeFi ug Crypto

RERIAN
Davao DeFi Community
3 min readFeb 16, 2023

--

Ang Davao DeFi Community ug ZetaChain nagkahiusa sa gihimong partnership aron palapdan ang edukasyon sa cryptocurrency ug decentralized finance (DeFi) sa Pilipinas. Kini nga kolaborasyon usa ka importante nga tikang sa pagtubo sa lokal nga crypto community. Kini magdula og labing importante nga papel sa pagpalambo sa paggamit sa cryptocurrencies ug DeFi sa nasud.

Ang cryptocurrency ug decentralized finance(DeFi) nagkadaghan og kadasig sa tibuok kalibutan, diin daghan na ang nagkilala sa potensyal niini nga teknolohiya sa pag-uswag sa sektor sa pinansyal. Sa Pilipinas, nagdako ang crypto industry sa nagkadaiyang mga tuig, diin adunay daghang mga indibidwal ug organisasyon nga nagsulod sa maong lakang. Apan, bisan pa niining paglambo, daghan pa gihapon nga mga tawo sa nasud ang nagkinahanglan nga mahibal-an o mapalalum pa pag-edukar bahin sa cryptocurrency ug DeFi. Adunay dakong panginahanglan sa edukasyon ug pagpalambo sa kamahinungdanon niini nga bahin.

Naglaum ang mga myembro sa Davao DeFi Community nga makab-ot ang maong tinguha pinaagi sa paghatag sa mga educational resources, pagpadayon of suporta sa mga startups, ug paghatag sa mga propesyonal nga mga higayon aron sa pagpaambit sa kahibalo ug pagdasig sa pagsulay og gamit sa blockchain ug DeFi. Ang duha ka organisasyon maghimo og komprehensibong mga inisyatiba sa edukasyon nga mahimong ang tanan sa pagtuon bahin sa web3, blockchain, cryptocurrency ug DeFi, gikan sa mga basic concepts ug teknolohiya ngadto sa mga advanced nga topic sama sa smart contract development ug decentralized exchanges.

Ang inisyatibang pang-edukasyon ma-deliver pinaagi sa mga nagkadaiyang mga channel, lakip ang online meeting, AMA events, mga workshops, ug mga activity sa Davao DeFi Community. Gikan sa mga nagsugod pa lang og tuon ngadto sa mga advanced nga mga user, ang online activities or community groups naglangkob sa nagkalain-laing mga topiko ug naglangkob sa mga tutorials, mga artikulo, ug mga video.

Ang mga workshops naglangkob sa mga practical nga mga sesyon nga gitanyag aron sa paghatag sa mga participants sa practical nga mga kasinatian ug mga kaalam sa mga nagkalain-laing mga bahin sa crypto ug DeFi kalibutan, tungod tinguha niini nga mapalayo sa mga Scams og mga dautang tuyo sa pipila ka mga Bad Actors pinaagi sa pag personal nga invite, or direct message, dayun ang pag-bitik sa mga investment nga adunay high-returns.

Ang mga event og activities sa komunidad maghatag sa usa ka platform aron sa mga miyembro sa DeFi communities magkat-onan, magpaambit sa ilang mga eksperyensya, ug magkalambigit gikan sa usa’g-usa.

Ang usa sa mga tumong sa partnership mao ang pag-abot sa usa ka labing lapad nga audience ug sa pagtabang sa labing daghan pa kaayong mga tawo sa paghantod sa mga benepisyo ug potensyal sa cryptocurrency ug DeFi. Ang participante maka benepisyo niini pinaagi sa pagkahibalo sa lihok sa panalapi, pagkat-on sa tokenomics, pag-identify sa lehitimo nga mga cryptocurrency, pagcheck sa audit, pagpakabana sa komonidad, pagdawat sa mga airdrops, pagdawat sa rewards gikan sa staking, liquidity pool, og pagpalambo sa awareness bahin sa mga integration sa web3 nga mga proyekto sa nasud.

Alang sa dugang kasayuran, pakiglambigit pinaagi sa mga links:

Twitter: https://twitter.com/davaodefi

Telegram: https://t.me/+jQRbuTQCsPJhZWFl

Discord Community: https://discord.gg/zetachain

--

--

RERIAN
Davao DeFi Community

Tech Generalist| VA Specialist| Community Manager| Social Media Manager| Traveler Economist| Graphic Designer| Copywriter| Data Analyst | Blockchain Enthusiast|