Dlaczego chcę działać (i działam) dla Dubois?

Targi edukacyjne. II LO, 2017 r.

Chęć zdobycia władzy? Władzy dla władzy? A może poczucie prestiżu? — powodów do kandydowania na przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego I Liceum Ogólnokształcącego może być wiele. Naprawdę wiele.

Ja jednak swoją kandydaturę ugruntowuję na wewnętrznej chęci zmienienia czegoś otaczającym nas świecie. Jestem idealistą, zatem — co cechuje chyba wszystkich społeczników — odczuwam potrzebę działania na rzecz drugiego człowieka. I tak też od ok. 10 lat robię.

Kim jestem?

Z okazji 705 “urodzin” Darłowa podpisałem “Deklarację Darłowską”. Maj 2017 r.

Jestem — zgodnie z biogramem w serwisie Medium — synem, uczniem I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Dubois w Koszalinie, obecnie także i kandydatem na przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego oraz… „prekursorem fryzur” — jak żartobliwie nazywają mnie przyjaciele. Mówią o mnie: “Rzadki i bardzo trudny do obserwacji gatunek
- istny wulkan pomysłów”.

W przeszłości działałem społecznie w rodzimym Darłowie — byłem wiceprzewodniczącym (2014/2015) i przewodniczącym (2015/2016) SU Miejskiego Gimnazjum im. S. Dulewicza w Darłowie. Reprezentowałem swoją szkołę w Młodzieżowej Radzie Miasta Darłowo (2014–2016), gdzie byłem członkiem prezydium. Ponadto ochoczo podejmowałem pracę wolontarystyczną — brałem udział w kilku edycjach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Po lewej: Jako przewodniczący SU Miejskiego Gimnazjum im. S. Dulewicza w Darłowie podczas szkolnej debaty nt. telefonów komórkowych. Po prawej: Dzień ukończenia gimnazjum — czerwiec 2016.
Po lewej: Podczas seminarium nt. partycypacji obywatelskiej młodzieży w Kancelarii Premiera z ówczesnym pełnomocnikiem rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego. Po prawej: Podczas “Media i Sztuka — Festiwalu w Darłowie”, gdzie od 5 lat jestem wolontariuszem.

Co (z)robiłem do tej pory w Dubois

Uczyłem się. :-) No i wciąż to robię, rzecz jasna! 
A mówiąc poważnie, to od samego początku mojego pobytu w Dubois współpracuję z kołem dziennikarskim, współtworząc gazetę „Tytuł”. W analogicznym czasie zacząłem także pisać treści, a później również wykonywać zdjęcia, na szkolnego Facebooka.

Od grudnia 2016 roku do kwietnia 2017 roku byłem wiceprzewodniczącym Rady Samorządu Uczniowskiego I LO. Podczas tego czasu poznałem specyfikę pracy w organie przedstawicielskim, jakim jest Rada, oraz zagłębiłem się w aktach prawnych regulujących system oświaty — a dokładniej mówiąc — wpływ uczniów na kształtowanie szkolnej rzeczywistości.

Aktywnie angażuję się w liczne inicjatywy podejmowane na terenie szkoły. Współorganizowałem Maraton Pisania Listów Amnesty International w minionym roku oraz uczestniczyłem w Dniu Otwartym i Targach Edukacyjnych w II LO, gdzie promowałem Dubois — najlepsze koszalińskie liceum.

Czym jest dla mnie samorząd?

“Samorząd to właśnie praca, żeby jednakowo działo się wszystkim , którzy razem pracują, uczą się i pół dnia razem spędzają, żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał, nie wyśmiewał, a przeciwnie, żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się i pilnował porządku”.
- Janusz Korczak

Uczestniczyłem w pracach 3 samorządów uczniowskich— w szkole podstawowej, gimnazjum oraz liceum (jako wiceprzewodniczący RSU) co zdążyłem już nadmienić. Zdobyte doświadczenie oraz dobre praktyki działań powodują, że potrafię organizować pracę organu kolegialnego, jakim są samorządy.

Zgodnie z hasłem wyborczym — jeżeli wygram piątkowe wybory — będę współtworzył Radę ze wszystkimi. Zamierzam zapraszać całą społeczność uczniowską — wszystkich zainteresowanych uczniów — na spotkania gospodarzy, bo przecież samorząd stanowią wszyscy uczniowie! Jestem przekonany, że faktycznie możemy tworzyć Dubois razem!

A co dalej?

O tym, co będzie dalej zdecydujecie… Wy, już w piątek — podczas głosowania. To w Waszych rękach jest los zbioru idei, z jakim idę w tych wyborach. Mam nadzieję, że uda nam się je zrealizować. :-)

Like what you read? Give Dawid Jasiewicz a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.